บรรเทิง อับดุลบุตร

บรรเทิง อับดุลบุตร หรือ ตนกูบราเฮม (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 2 สมัย

บรรเทิง อับดุลบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
เสียชีวิต 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (46 ปี)
พรรคการเมือง พรรคเสรีมนังคศิลา
พรรคสหประชาไทย
คู่สมรส นางสงวน อับดุลบุตร

ประวัติแก้ไข

บรรเทิง อับดุลบุตร หรือ ตนกูบราเฮม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 [1] เป็นบุตรของพระยาพิพิธเสนามาตย์ (นิโซะ) และเป็นน้องชายของ พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมรสกับนางสงวน อับดุลบุตร มีบุตร-ธิดา รวม 7 คน หนึ่งในนั้นคือ นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร อดีต ส.ส. ปัตตานี 4 สมัย

บรรเทิง อับดุลบุตร เสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 สิริอายุรวม 46 ปี [2]

การทำงานแก้ไข

บรรเทิง มีอาชีพเป็นเกษตรกร ทำสวนยาง, สวนมะพร้าว และเป็นเสมียนอำเภอประจำอำเภอยะหริ่ง[3]

งานการเมืองแก้ไข

บรรเทิง เข้าสู่วงการการเมืองแทนพี่ชายที่มีปัญหาสุขภาพ และ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับเลือกตั้งรวม 2 สมัย [4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

บรรเทิง อับดุลบุตร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา[5]
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคสหประชาไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รัฐสภาไทย พุทธศักราช 2513 ชีวประวัติสมาชิกรัฐสภา. สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2513
  2. รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2475-2535. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2535
  3. โครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น กรณีศึกษา : จังหวัดปัตตานี. บูฆอรี ยีหมะ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2549
  4. ๖๗ ปี สมาชิกรัฐสภาไทย. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2542
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๖๒, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓