เชาวน์ ณศีลวันต์

เชาวน์ ณศีลวันต์ (7 สิงหาคม พ.ศ. 2471) อดีตองคมนตรี และอดีตประธานกรรมการบริษัทเครือซีเมนต์ไทย เกิดที่กรุงเทพมหานคร สมรสกับคุณหญิงไขศรี ณศีลวันต์ (ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกในปี พ.ศ. 2523) มีบุตร 1 คน คือ ไชย ณศีลวันต์

เชาวน์ ณศีลวันต์
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
19 ธันวาคม พ.ศ. 2518 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (40 ปี 352 วัน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (0 ปี 263 วัน)
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า ชลี สินธุโสภณ
ถัดไป สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2471 (93 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศสยาม
คู่สมรส ไขศรี ณศีลวันต์ (ถึงแก่กรรม)

การศึกษาและวุฒิกิตติมศักดิ์แก้ไข

ตำแหน่งที่สำคัญแก้ไข

การทำงานแก้ไข

ดร.เชาวน์ ณศีลวันต์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายองค์กร อาทิ

 • วิศวกรประจำฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514
 • สมาชิกวุฒิสภา (26 มกราคม - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2518)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2518)[2]
 • ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด
 • ประธานกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการการบินพลเรือน
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2517 - 2518)[3]
 • ประธานกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รายนามนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 6 จำนวน 59 คน[ลิงก์เสีย]
 2. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (๓๐ ราย)
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๗๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗, ๖ มกราคม ๒๕๒๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๗๐๑, ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๕๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า เชาวน์ ณศีลวันต์ ถัดไป
ชลี สินธุโสภณ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ครม.34)
(27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)
  สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์