สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6

สมเด็จพระราชาธิบดีอาโฮเออิตู อูนัวกิโอตองงา ตูกู อาโฮ ตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2502 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตองงารัชกาลปัจจุบัน และเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องของสมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4กับ สมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ และเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5 พระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารของตองกาหลังจากการขึ้นครองราชสมบัติของสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 และยังทรงเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตองงา แต่เนื่องจากการกดดันจากกลุ่มต่าง ๆ และปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง พระองค์จึงต้องทรงลาออกในปี พ.ศ. 2549 จึงทำให้มีนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกของตองงา คือ ดร. เฟเลติ เซเวเล

สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา
Ulukalala Lavaka Ata.jpg
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายอูลูกาลาลา ลาวากา อาตา
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชาธิบดีอาโฮเออิตู อูนัวกิโอตองงา ตูกู อาโฮ ตูโปอูที่ 6 แห่งตองงา
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตองงา
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
ครองราชย์18 มีนาคม พ.ศ. 2555
รัชกาล9 ปี 260 วัน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ12 มิถุนายน พ.ศ. 2502 (62 พรรษา)
พระบรมราชชนกสมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอู ตูกูอาโฮ
พระราชบุตร3 พระองค์

อ้างอิงแก้ไข