ดร. เฟเลติ เฟรด เซเวเล เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศตองงาคนที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5 เมื่อยังเป็นมกุฎราชกุมาร อีกทั้งยังเป็นนักธุรกิจชั้นนำและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5 นโยบายสำคัญคือการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายปฏิรูปรัฐธรรมนูญซึ่งมีอายุกว่า 130 ปี และให้สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ปัจจุบัน ดร. เฟเลติ เซเวเล เป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกของประเทศตองงา

ดร. เฟเลติ เซเวเล

ประวัติ แก้

ดร. เฟเลติ เซเวเล เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2487

ประวัติการศึกษา แก้

ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ ปริญญาโทและเอกสาขาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ จากมหาวิทยาลัยแคนเตอร์เบอรี ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการทำงาน แก้