สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา

สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา (4 มิถุนายน พ.ศ. 2461 – 10 กันยายน พ.ศ. 2549) พระมหากษัตริย์แห่งตองงา ทรงเป็นผู้หนึ่งซึ่งนิยมประชาธิปไตย[ต้องการอ้างอิง] ตองงา เป็นประเทศเดียวที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในภูมิภาคโอเชียเนีย กินเนสบุคส์ได้บันทึกไว้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีน้ำหนักพระองค์มากที่สุดในโลก คือ 201 กิโลกรัม ใน พ.ศ. 2513 แต่ต่อมาน้ำหนักพระองค์ก็ลดลงเหลือ 139 กิโลกรัม ใน พ.ศ. 2532 นอกจากนั้นพระองค์ยังเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตองงา ระหว่างปี พ.ศ. 2492 – 2508

สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4
พระมหากษัตริย์แห่งตองงา
ครองราชย์16 ธันวาคม พ.ศ. 2508 - 10 กันยายน พ.ศ. 2549
ราชาภิเษก4 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
ก่อนหน้าซาโลเต ตูโปอูที่ 3
ถัดไป จอร์จ ตูโปอูที่ 5
พระราชสมภพ4 มิถุนายน พ.ศ. 2461
สวรรคต10 กันยายน พ.ศ. 2549 (88 พรรษา)
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ
พระราชบุตรสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5
เจ้าหญิงสโลเต มาฟิเล โอ ปิโลเลวู ตูอิตา พระราชกุมารี
เจ้าชายมาอะตู
สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
พระราชบิดาวิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา

พระราชประวัติ

แก้

พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ทรงเป็นพระประมุขเมื่อ พ.ศ. 2508 สืบต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา (Salote Tupou III) ซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีของพระองค์ พระองค์สวรรคตในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยโรคประจำพระองค์ พระชนมพรรษาได้ 88 พรรษา

การศึกษา

แก้

พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายจากออสเตรเลีย

ราชาภิเษกสมรส

แก้

ทรงราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ (Queen Halaevalu Mata'aho)

พระราชกรณียกิจ

แก้

ในยุคนั้น พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ต้องพัฒนาตองงาที่อยู่ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อให้ได้ อีกทั้งพระองค์ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ตองงารอดพ้นจากการตกเป็นรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักรได้ ทำให้ตองงาเป็นประเทศเดียวในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกแม้เพียงครั้งเดียว อีกทั้งพระองค์ยังเป็นชาวคริสต์เวสเลยันที่เคร่งครัดและบำรุงศาสนานี้ในฐานะศาสนาประจำชาติ

พระราชโอรสธิดา

แก้


ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา ถัดไป
สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา    
พระมหากษัตริย์ตองงา
(พ.ศ. 2508 – 2549)
  สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5 แห่งตองงา
โซโลโมเน อูลา อาตา    
นายกรัฐมนตรีตองงา
(พ.ศ. 2492 – 2508)
  เจ้าชายฟาตาเฟหิ ตูอิเปเลหะเก