สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา

สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์ตูโปอู และทรงเป็น สมเด็จพระราชินีนาถแห่งตองงา เพียงพระองค์เดียว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2443 เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2และสมเด็จพระราชินีลาวิเนีย เวอิออนโก ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงพัฒนาธุรกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถือเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอีกพระองค์หนึ่งนอกจากพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 จึงทำให้ยุคของพระนางเป็นยุคทองของประเทศตองงา นอกจากรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับ วิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2461 และสวรรคตในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2508

สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา
Salote Tupou III of Tonga in coronation robe-crop.jpg
พระบรมนามาภิไธยเจ้าหญิงซาโลเต มาฟิเล โอ ปิโลเลวู ตูโปอู
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา
พระนามเต็มซาโลเต ตูโปอู
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตองงา
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
ครองราชย์5 เมษายน พ.ศ. 2461 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2508
รัชกาล47 ปี 255 วัน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 2
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ13 มีนาคม พ.ศ. 2443
สวรรคต16 ธันวาคม พ.ศ. 2508 (65 พรรษา)
พระบรมราชชนกสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 2
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีลาวิเนีย เวอิออนโก
พระราชสวามีวิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี
พระราชบุตรสมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4
เจ้าชายอูอีลีอามี ตูกูอาโฮ
เจ้าชายซิโอเน งู มานูมาตาองโก
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา ถัดไป
พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา 2leftarrow.png Coat of arms of Tonga.svg
พระมหากษัตริย์ตองงา
(พ.ศ. 2461 – 2508)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา