สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา

สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์ตูโปอู และทรงเป็น สมเด็จพระราชินีนาถแห่งตองงา เพียงพระองค์เดียว ที่อ้วนมากที่สุดของตองงา ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2443 เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2และสมเด็จพระราชินีลาวิเนีย เวอิออนโก ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงพัฒนาธุรกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถือเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอีกพระองค์หนึ่งนอกจากพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 จึงทำให้ยุคของพระนางเป็นยุคทองของประเทศตองงา นอกจากรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 1 พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับ วิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2461 และสวรรคตในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2508

สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งตองงา
ครองราชย์5 เมษายน พ.ศ. 2461 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2508
รัชสมัย47 ปี 255 วัน
ก่อนหน้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2
ถัดไปเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4
พระราชสมภพ13 มีนาคม พ.ศ. 2443
สวรรคต16 ธันวาคม พ.ศ. 2508 (65 พรรษา)
พระราชสวามีวิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี
พระราชบุตรสมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4
เจ้าชายอูอีลีอามี ตูกูอาโฮ
เจ้าชายซิโอเน งู มานูมาตาองโก
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 2
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีลาวิเนีย เวอิออนโก
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา ถัดไป
พระเจ้าจอร์จ ตูโปอูที่ 2 แห่งตองงา
พระมหากษัตริย์ตองงา
(พ.ศ. 2461 – 2508)
สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา