สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา

สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา (4 มิถุนายน พ.ศ. 2461 - 10 กันยายน พ.ศ. 2549) พระมหากษัตริย์แห่งตองงา ทรงเป็นผู้หนึ่งซึ่งนิยมประชาธิปไตย ตองงา เป็นประเทศเดียวที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในภูมิภาคโอเชียเนีย กินเนสบุคส์ได้บันทึกไว้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีน้ำหนักพระองค์มากที่สุดในโลก คือ 201 กิโลกรัม ใน พ.ศ. 2513 แต่ต่อมาน้ำหนักพระองค์ก็ลดลงเหลือ 139 กิโลกรัม ใน พ.ศ. 2532 นอกจากนั้นพระองค์ยังเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตองงา ระหว่างปี พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2508

สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา
King-Tonga.jpg
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายเซียโอซี เตาฟาอาเฮา ตูโปอูลาฮี ตังกิ ตูโปอู
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา
พระนามเต็มเตาฟาอาเฮา ตูโปอู
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตองงา
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
ครองราชย์16 ธันวาคม พ.ศ. 2508
บรมราชาภิเษก4 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
รัชกาล41 ปี 56 วัน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ4 มิถุนายน พ.ศ. 2461
สวรรคต10 กันยายน พ.ศ. 2549 (88 พรรษา)
พระบรมราชชนกวิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ
พระราชบุตรสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5
เจ้าหญิงสโลเต มาฟิเล โอ ปิโลเลวู ตูอิตา พระราชกุมารี
เจ้าชายมาอะตู
เจ้าชายอูลูกาลาลา ลาวากา อาตา

พระราชประวัติแก้ไข

พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ทรงเป็นพระประมุขเมื่อ พ.ศ. 2508 สืบต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา (Salote Tupou III) ซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีของพระองค์ พระองค์สวรรคตในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยโรคประจำพระองค์ พระชนมพรรษาได้ 88 พรรษา

การศึกษาแก้ไข

พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายจากออสเตรเลีย

ราชาภิเษกสมรสแก้ไข

ทรงราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ (Queen Halaevalu Mata'aho)

พระราชกรณียกิจแก้ไข

ในยุคนั้น พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ต้องพัฒนาตองงาที่อยู่ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อให้ได้ อีกทั้งพระองค์ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ตองงารอดพ้นจากการตกเป็นรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักรได้ ทำให้ตองงาเป็นประเทศเดียวในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกแม้เพียงครั้งเดียว อีกทั้งพระองค์ยังเป็นชาวคริสต์เวสเลยันที่เคร่งครัดและบำรุงศาสนานี้ในฐานะศาสนาประจำชาติ

พระราชโอรสธิดาแก้ไข