สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา

สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา (4 มิถุนายน พ.ศ. 2461 – 10 กันยายน พ.ศ. 2549) พระมหากษัตริย์แห่งตองงา ทรงเป็นผู้หนึ่งซึ่งนิยมประชาธิปไตย[ต้องการอ้างอิง] ตองงา เป็นประเทศเดียวที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในภูมิภาคโอเชียเนีย กินเนสบุคส์ได้บันทึกไว้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีน้ำหนักพระองค์มากที่สุดในโลก คือ 201 กิโลกรัม ใน พ.ศ. 2513 แต่ต่อมาน้ำหนักพระองค์ก็ลดลงเหลือ 139 กิโลกรัม ใน พ.ศ. 2532 นอกจากนั้นพระองค์ยังเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตองงา ระหว่างปี พ.ศ. 2492 – 2508

สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา

เจ้าชายเซียโอซี เตาฟาอาเฮา ตูโปอูลาฮี ตังกิ ตูโปอู
สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตองงา
ครองราชย์16 ธันวาคม พ.ศ. 2508
รัชสมัย41 ปี 56 วัน
ราชาภิเษก4 กรกฎาคม พ.ศ. 2510
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ
พระราชบุตรสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5
เจ้าหญิงสโลเต มาฟิเล โอ ปิโลเลวู ตูอิตา พระราชกุมารี
เจ้าชายมาอะตู
สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6
พระนามเต็ม
เตาฟาอาเฮา ตูโปอู
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูโปอู
พระบรมราชชนกวิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา
ประสูติ4 มิถุนายน พ.ศ. 2461
สวรรคต10 กันยายน พ.ศ. 2549 (88 พรรษา)

พระราชประวัติ แก้ไข

พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ทรงเป็นพระประมุขเมื่อ พ.ศ. 2508 สืบต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา (Salote Tupou III) ซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีของพระองค์ พระองค์สวรรคตในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยโรคประจำพระองค์ พระชนมพรรษาได้ 88 พรรษา

การศึกษา แก้ไข

พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายจากออสเตรเลีย

ราชาภิเษกสมรส แก้ไข

ทรงราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ (Queen Halaevalu Mata'aho)

พระราชกรณียกิจ แก้ไข

ในยุคนั้น พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ต้องพัฒนาตองงาที่อยู่ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อให้ได้ อีกทั้งพระองค์ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ตองงารอดพ้นจากการตกเป็นรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักรได้ ทำให้ตองงาเป็นประเทศเดียวในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกแม้เพียงครั้งเดียว อีกทั้งพระองค์ยังเป็นชาวคริสต์เวสเลยันที่เคร่งครัดและบำรุงศาสนานี้ในฐานะศาสนาประจำชาติ

พระราชโอรสธิดา แก้ไข


ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีเตาฟาอาเฮา ตูโปอูที่ 4 แห่งตองงา ถัดไป
สมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงา    
พระมหากษัตริย์ตองงา
(พ.ศ. 2508 – 2549)
  สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูโปอูที่ 5 แห่งตองงา
โซโลโมเน อูลา อาตา    
นายกรัฐมนตรีตองงา
(พ.ศ. 2492 – 2508)
  เจ้าชายฟาตาเฟหิ ตูอิเปเลหะเก