พระราชวังแห่งราชอาณาจักรตองงาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงนูกูอาโลฟาติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก[1] พระราชวัง ซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ตองงาได้ก่อสร้างขึ้นในลักษณะของพระราชวังไม้เมื่อ ค.ศ. 1867 พระราชวังแห่งนี้ไม่ได้เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ และสามารถมองเห็นได้ง่ายจากริมน้ำ

พระราชวังตองงา

อ้างอิง แก้

  1. "Watch: Fires ring Tonga's Royal Palace for late Queen Mother as magnificent choir leads moving vigil". TVNZ. 28 Feb 2017. สืบค้นเมื่อ 17 March 2017.