สมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอู ตูกูอาโฮ

สมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอู ตูกูอาโฮแห่งตองงา (อังกฤษ: Nanasipau'u Tuku'aho) หรือ สมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอูแห่งตองงา เป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 และเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งตองงา พระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2497 ที่ นูกูอาโลฟา ประเทศตองงา เป็นพระธิดาในบารอนวาเออากับบารอเนสตูปูตูปู วาเออา

สมเด็จพระราชินีนานาซิเปาอู ตูกูอาโฮแห่งตองงา

สมเด็จพระราชินีนานาซิเปาอู ตูกูอาโฮแห่งตองงา
สมเด็จพระราชินีแห่งตองงา
ครองราชย์18 มีนาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีฮาลาเอวาลู มาตาอาโฮ อาโฮเมเอ
รัชกาลถัดไปยังอยู่ในราชสมบัติ
พระราชสวามีสมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6
พระราชบุตร3 พระองค์
พระนามเต็ม
นานาซีเปาอู ตูกูอาโฮ
ราชวงศ์ราชวงศ์ตูปู
พระราชบิดาบารอนวาเออา
พระราชมารดาบารอเนสตูปูตูปู วาเออา
ประสูติ8 มีนาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)

สมเด็จพระราชินีนานาซีเปาอู ตูกูอาโฮ ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชาธิบดีตูปูที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2534 มีพระราชโอรส-ธิดาด้วยกัน 3 พระองค์ดังนี้