เจ้าชายรัชทายาทฮโยจัง

เจ้าชายรัชทายาทฮโยจัง (เกาหลี조선 진종; ฮันจา眞宗, 4 เมษายน 2262-16 ธันวาคม 2271) เจ้าชายรัชทายาทและเชื้อพระวงศ์ของ ราชวงศ์โชซ็อน พระราชโอรสองค์ใหญ่ของ พระเจ้าย็องโจ พระราชาลำดับที่ 21 และพระราชบิดาบุญธรรมของ พระเจ้าช็องโจ พระราชาลำดับที่ 22 พระเชษฐาต่างพระมารดาของ เจ้าชายรัชทายาทซาโด แต่พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อยังเยาว์

เจ้าชายรัชทายาทฮโยจัง
ประสูติ4 เมษายน พ.ศ. 2262
สวรรคต16 ธันวาคม พ.ศ. 2271
วัดประจำรัชกาล
จินจง 真宗
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน
พระมารดาพระสนมลี
พระนางช็องซ็อง (พระมารดาบุญธรรม)

ใน พ.ศ. 2305 34 ปีหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์พระองค์ได้รับการสถาปนาให้เป็นพระบิดาบุญธรรมของเจ้าชาย อี ซัน โดยพระบิดา พระเจ้าย็องโจ และใน พ.ศ. 2319 พระองค์ได้รับการสถาปนาให้มีพระสถานะเทียบเท่าพระราชา, 48 ปีหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์