เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก

เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Jean of Luxembourg) เป็นพระโอรสในแกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์กและแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระอนุชาในแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ทรงเสกสมรสกับนางสาวไดอานา มารี อัมเลต เออร์นีเกล เดอ กลอเรีย (ภายหลัง เคาน์เตสแห่งนัสเซา) มีโอรส-ธิดารวม 4 องค์ ทรงเป็นพระเขษฐาฝาแฝดในเจ้าหญิงมาร์กาเรธาแห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าชายฌ็อง
ประสูติ15 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)
เบ็ทซ์ดอร์ฟ ประเทศลักเซมเบิร์ก
พระชายา
พระนามเต็ม
ฌ็อง เฟลิกซ์ มารี กีโยม
พระบุตร
ราชวงศ์
พระบิดาแกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
พระมารดาแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
ศาสนาโรมันคาทอลิก

อ้างอิง

แก้