เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก

เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Jean of Luxembourg) พระโอรสในแกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก และแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระอนุชาในแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ทรงเสกสมรสกับนางสาวไดอานา มารี อัมเลต เออร์นีเกล เดอ กลอเรีย (ภายหลัง เคาน์เตสแห่งนัสเซา) มีโอรส-ธิดารวม 4 องค์ ทรงเป็นพระเขษฐาฝาแฝดใน เจ้าหญิงมาร์กาเรธาแห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
พระนามฌ็อง เฟลิกซ์ มารี กีโยม
พระอิสริยยศเจ้าชายแห่งลักเซมเบิร์ก
ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา
ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ15 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
ประเทศลักเซมเบิร์ก
พระราชบิดาแกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
พระราชมารดาแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
พระชายาเคาน์เตสไดอานาแห่งนัสเซา
พระบุตรเจ้าหญิงมารี-กาเบียลลา
เจ้าชายคอนสแตนติน
เจ้าชายเวโคลัส
เจ้าชายคาร์ล-โยฮันส์

อ้างอิงแก้ไข