เจ้าหญิงมาร์กาเรตาแห่งลีชเทินชไตน์

เจ้าหญิงมาร์กาเรตาแห่งลีชเทินชไตน์ (เดิม: เจ้าหญิงมาร์กาเรตาแห่งลักเซมเบิร์ก) (อังกฤษ: Her Royal Highness Princess Margaret of Liechtenstein) เป็นพระธิดาในแกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์กและแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระขนิษฐาในแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระขนิษฐาฝาแฝดในเจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก พระองค์เสกสมรสกับเจ้าชายนิคโคเลาส์แห่งลีชเทินชไตน์ พระโอรสในเจ้าชายฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 2 เจ้าผู้ครองลีชเทินชไตน์ และเป็นพระอนุชาในเจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 เจ้าผู้ครองลีชเทินชไตน์ มีพระบุตร 4 พระองค์ ภายหลังเสกสมรสทรงรับพระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งลีชเทินชไตน์ และยังเป็นเจ้าหญิงแห่งลักเซมเบิร์ก พระองค์ใช้ฐานันดร เฮอร์รอยัลไฮนีส แต่พระสวามีของพระองค์อยู่ในฐานันดร ฮิสเซอรีนไฮเนส พระองค์ยังคงสามารถรักษาฐานันดรเมื่อแรกประสูติไว้ได้

เจ้าหญิงมาร์กาเรตา
ประสูติ15 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)
เบ็ทซ์ดอร์ฟ ประเทศลักเซมเบิร์ก
พระสวามีเจ้าชายนิคโคเลาส์แห่งลีชเทินชไตน์
พระนามเต็ม
มาร์กาเรตา อ็องตอนียา มารี เฟลีซีเต
พระบุตร
ราชวงศ์
พระบิดาแกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
พระมารดาแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
ศาสนาโรมันคาทอลิก

อ้างอิง

แก้