เจ้าหญิงมาร์กาเรธาแห่งลิกเตนสไตน์

เจ้าหญิงมาร์กาเร็ตแห่งลิกเตนสไตน์ (เดิม:เจ้าหญิงมาร์กาเร็ตแห่งลักเซมเบิร์ก) (อังกฤษ: Her Royal Highness Princess Margaret of Liechtenstein) ทรงเป็นพระธิดาใน แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก และ แกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก ทรงเป็นพระขนิษฐาใน แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก ทรงเป็นพระขนิษฐาฝาแฝดใน เจ้าชายฌองแห่งลักเซมเบิร์ก พระองค์เสกสมรสกับ เจ้าชายนิโคลัสแห่งลิกเตนสไตน์ พระโอรสใน เจ้าชายฟรันซ์ โยเซฟที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ และเป็นพระอนุชาใน เจ้าชายฮันส์-อาดัมที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์ มีพระบุตร 4 พระองค์ ภายหลังเสกสมรส ทรงรับพระอิสริยยศ เจ้าหญิงแห่งลิกเตนสไตน์ และยังเป็นเจ้าหญิงแห่งลักเซมเบิร์ก พระองค์ใช้ฐานันดร เฮอร์รอยัลไฮนีส แต่พระสวามีของพระองค์อยู่ในฐานันดร ฮิสเซอรีนไฮเนส พระองค์ยังคงสามารถรักษาฐานันดรเมื่อแรกประสูติไว้ได้

เจ้าหญิงมาร์กาเรธาแห่งลิกเตนสไตน์
พระนามเต็มมาร์กาเร็ต แอนโทเนีย มาเรีย แฟร์รีเทียร์
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งลิกเตนสไตน์
เจ้าหญิงแห่งลักเซมเบิร์ก
ราชวงศ์ราชวงศ์ลิกเตนสไตน์
ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ15 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
ประเทศลักเซมเบิร์ก
พระราชบิดาแกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก
พระราชมารดาแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
พระสวามีเจ้าชายนิโคลัสแห่งลิกเตนสไตน์
โอรสหรือธิดาเจ้าชายโจเซฟ
เจ้าหญิงมาเรีย
เจ้าหญิงมารี
เจ้าชายโจเซฟ-แอลมานุแอล

อ้างอิงแก้ไข