เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก

เจ้าชายเฟลิกซ์ เลออปอล มารี กีโยม แห่งลักเซมเบิร์ก ประสูติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2527 ในนครลักเซมเบิร์ก เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 2 ในแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์กกับแกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก นอกจากทรงเป็นเจ้าชายแห่งลักเซมเบิร์ก ทรงเป็นเจ้าชายแห่งนัสเซา พระองค์มีพระบิดาและมารดาอุปถัมภ์คือ เจ้าชายฌ็องแห่งลักเซมเบิร์กและคาทาลีนา เมสตร์ พระองค์มีพระนามเดียวกับพระปัยกาคือ เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา

เจ้าชายเฟลิกซ์
ประสูติ3 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (40 ปี)
นครลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
พระชายาเจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก
พระนามเต็ม
เฟลิกซ์ เลออปอล มารี กีโยม
พระบุตร
ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-นัสเซา (ทางการ)
พระบิดาแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก
พระมารดาแกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก

พระองค์มีพระเชษฐา 1 พระองค์คือ เจ้าชายกีโยม แกรนด์ดยุกรัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก พระอนุชาและพระกนิษฐารวม 3 พระองค์คือ เจ้าชายหลุยส์แห่งลักเซมเบิร์ก, เจ้าหญิงอาแล็กซ็องดราแห่งลักเซมเบิร์ก และเจ้าชายเซบัสเตียงแห่งลักเซมเบิร์ก

พระองค์สนพระทัยในกีฬาโปโล สกี และงานช่างไม้ มักทรงเป็นตัวแทนของราชวงศ์ไปแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

พระองค์ทรงศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติลักเซมเบิร์กและโรงเรียนอัลปินนานาชาติโบโซริลที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ ปัจจุบันพระองค์ทรงทำงานสาธารณะการบริหารคณะกรรมการเอสเอของบริษัทสวิส ในเดือนมิถุนายน 2552 ราชสำนักได้ประกาศว่าเจ้าชายเฟลิกซ์เริ่มปริญญามหาบัณฑิตจาก Regina Apostolorum Pontifical Athenaeum ที่กรุงโรม

อ้างอิง

แก้