เจ้าหญิงอาแล็กซ็องดราแห่งลักเซมเบิร์ก

เจ้าหญิงอาแล็กซ็องดรา โฌเซฟีน เตเรซา ชาร์ล็อต มารี วิลเฮลมินแห่งลักเซมเบิร์ก (ประสูติ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534) พระบุตรองค์ที่ 4 และพระธิดาพระองค์เดียวในแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก และแกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก พระบิดามารดาอุปถัมภ์คือ มีแชล เจ้าชายที่ 14 แห่งลีญและเจ้าหญิงมาเรีย-แอนนา กาลิตท์ซิน อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย พระองค์มีพระยศชั้นเจ้าหญิง พระอิสริยยศ เจ้าหญิงแห่งลักเซมเบิร์ก เจ้าหญิงแห่งนัสเซา และเจ้าหญิงแห่งบูร์บง-ปาร์มา

เจ้าหญิงอาแล็กซ็องดราแห่งลักเซมเบิร์ก
ประสูติ16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 (33 ปี)
นครลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
คู่อภิเษกNicolas Bagory
(ค.ศ. 2023 - ปัจจุบัน)
พระนามเต็ม
อาแล็กซ็องดรา โฌเซฟีน เตเรซา ชาร์ล็อต มารี วิลเฮลมิน
ราชวงศ์
พระบิดาแกรนด์ดยุกอ็องรี
พระมารดาแกรนด์ดัชเชสมาเรีย เทเรซา
ศาสนาโรมันคาทอลิก

เจ้าหญิงอาแล็กซ็องดรามีพระเชษฐา 3 พระองค์คือ เจ้าชายกีโยม แกรนด์ดยุกรัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก, เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก และเจ้าชายหลุยส์แห่งลักเซมเบิร์ก พระอนุชา 1 พระองค์คือ เจ้าชายเซบัสเตียงแห่งลักเซมเบิร์ก

โดยทางพระบิดาของพระนาง เจ้าหญิงอเล็กซานดรามีความเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ซึ่งครองราชย์ปัจจุบันในยุโรป เจ้าหญิงอาแล็กซ็องดราเป็นพระมารดาอุปถัมภ์ในเจ้าชายกาบรีแยลแห่งนัสเซา พระโอรสพระองค์แรกในเจ้าชายหลุยส์แห่งลักเซมเบิร์ก กับเทสซี อ็องตอนี

เจ้าหญิงอาแล็กซ็องดราทรงได้รับ the Order of the Gold Lion แห่งราชวงศ์นัสเซา ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

อ้างอิง

แก้


]