เจ้าชายกาบรีแยลแห่งนัสเซา

เจ้าชายกาบรีแยลแห่งนัสเซา (อังกฤษ: His Royal Highness Prince Gabriel of Nassau) ประสูติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2549 เป็นพระโอรสพระองค์แรกใน เจ้าชายหลุยส์แห่งลักเซมเบิร์ก และ เทสซี อ็องตอนี อดีตพระชายา เป็นพระนัดดาพระองค์แรกใน แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก และ แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก ด้วยการที่เจ้าชายกาบรีแยล ประสูติก่อนที่พระบิดาและพระมารดาจะเสกสมรสกัน ทำให้การประสูติของพระองค์นั้น มิได้เป็นที่ยอมรับของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเจ้าชายกาบรีแยล มีนามที่ กาบรีแยล เด นัสเซา ต่อมาในวันชาติลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 แกรนด์ดยุกอ็องรีโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระมารดาคือ นางเทสซี ให้ดำรงพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงแห่งลักเซมเบิร์ก และพระบุตรทุกพระองค์ รวมไปถึงพระบุตรที่จะประสูติกาลในเบื้องหน้าก็จะได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าชาย/หญิงแห่งนัสเซา พร้อมฐานันดร รอยัลไฮเนส ทรงมีพระอนุชา 1 พระองค์คือ เจ้าชายโนอาแห่งนัสเซา

เจ้าชายกาบรีแยล
ประสูติ12 มีนาคม พ.ศ. 2549 (18 ปี)
เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พระนามเต็ม
กาบรีแยล ไมเคิล หลุยส์ รอนนี เด นัสเซา
ราชวงศ์
พระบิดาเจ้าชายหลุยส์แห่งลักเซมเบิร์ก
พระมารดาเทสซี อ็องตอนี

พระนามเต็มของพระองค์ก่อนได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศคือ กาบรีแยล รอนนี เด นัสเซา ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2549 ทรงได้รับการบัพติศมา มีพระนามว่า กาบรีแยล ไมเคิล หลุยส์ รอนนี เด นัสเซา มีพระบิดาพระมารดาทูลหัวคือ เจ้าหญิงอาแล็กซ็องดราแห่งลักเซมเบิร์ก พระปิตุจฉา (อาหญิง) และ รอนนี อ็องตอนี พระมาตุลา (ลุงฝ่ายแม่)

อ้างอิง แก้

  • Erstes Enkelkind am großherzoglichen Hof. wort.lu
  • Das Brautpaar gibt sich volksnah. wort.lu
  • Luxembourg’s Royal Christenings through the years. Royal Central
  • First Communion of Prince Gabriel. Luxarazzi
  • Nationalfeierdag: Grouss Parad bei beschtem Wieder!. RTL.lu