เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา

เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา เป็นพระโอรสพระองค์เล็กใน เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก กับ เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระนัดดาใน แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก กับ แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก เมื่อแรกประสูติ ทรงมีพระอิสริยยศที่ เจ้าชายแห่งนัสเซา เช่นพระภคินี คือ เจ้าหญิงอะมาเลียแห่งนัสเซา

เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา

พระนาม เลียม เฮนรี โฮร์โทม
พระอิสริยยศ เจ้าชายแห่งนัสเซา
เจ้าชายแห่งบูร์บง-ปาร์มา
ราชวงศ์ บูร์บง-ปาร์มา
ราชวงศ์นัสเซา-ไวล์บวร์ก
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (3 ปี)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พระบิดา เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก
พระมารดา เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก

พระประวัติแก้ไข

เจ้าชายเลียม ประสูติ ณ เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เป็นพระโอรสพระองค์แรกและพระบุตรพระองค์ที่ 2 ใน เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก และ เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระราชนัดดาใน แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก และ แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก ต่อมา ได้มีการประกาศพระนามพร้อมพระอิสริยศจากพระราชวังในวันประสูติ เจ้าชายเลียมทรงรับบัพติศมาใน 22 เมษายน ที่ผ่านมา ในโบสถ์คณะนักร้องประสานเสียง มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ วาติกัน พระบิดามารดาทูลหัวคือ เจ้าชายเซบัสเตียงแห่งลักเซมเบิร์ก พระปิตุลา(อาชาย) แอนนา-มาเรีย พิทนี พระสหายของพระมารดา

พระอิสริยยศแก้ไข

  • 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา เจ้าชายแห่งบูร์บง-ปาร์มา (His Royal Highness Prince Liam of Nassau of Nassau, Prince of Bourbon-Parma)

อ้างอิงแก้ไข