เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา

เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา เป็นพระโอรสพระองค์เล็กในเจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์กกับเจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก

เจ้าชายเลียม
ประสูติ28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (7 ปี)
เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พระนามเต็ม
เลียม เฮนรี โฮร์โทม
ราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก-นัสเซา (ทางการ)
พระบิดาเจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก
พระมารดาเจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก

พระประวัติ แก้

เจ้าชายเลียมประสูติ ณ เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เป็นพระโอรสพระองค์แรกและพระบุตรพระองค์ที่ 2 ในเจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์กและเจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระราชนัดดาในแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์กและ แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก ต่อมาได้มีการประกาศพระนามพร้อมพระอิสริยศจากพระราชวังในวันประสูติ เจ้าชายเลียมทรงรับบัพติศมาในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 ในโบสถ์คณะนักร้องประสานเสียง มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน พระบิดามารดาทูลหัวคือเจ้าชายเซบัสเตียงแห่งลักเซมเบิร์ก พระปิตุลา (อาชาย) และแอนนา-มาเรีย พิทนี พระสหายของพระมารดา

พระอิสริยยศ แก้

  • 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน: เจ้าชายเลียมแห่งนัสเซา เจ้าชายแห่งบูร์บง-ปาร์มา (His Royal Highness Prince Liam of Nassau of Nassau, Prince of Bourbon-Parma)

อ้างอิง แก้