ฮาร์ดคอร์ (ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์)

ฮาร์ดคอร์ (อังกฤษ: Hardcore) หรือ ฮาร์ดคอร์เทคโน (อังกฤษ: Hardcore techno) เป็นชนิดของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ ที่เป็นแบบฉบับโดยใช้จังหวะของเสียงบิดเบือนและท่วงทำนองเหมือนจังหวะดนตรีอินดัสเทรียลและแซมเพิล ลักษณะจังหวะต่างๆของฮาร์ดคอร์มีช่วงตั้งแต่ประมาณ 95 ครั้งต่อวินาที ("นิวบีต" จากเบลเยียม และเรฟ/เทคโน) ไปถึงมากกว่า 300 ครั้งต่อวินาที ("สปิดคอร์") กับสไตล์ที่แพร่หลายมากขึ้นตั้งแต่ประมาณ 150 ครั้งต่อวินาทีไปถึง 200 ครั้งต่อวินาที

Hardcore
แหล่งกำเนิดทางรูปแบบเทคโน
แอซิดเฮาส์
นิวบีต
EBM
ดนตรีอินดัสเทรียล
แหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมปลายทศวรรษ 1980 ในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน
เครื่องบรรเลงสามัญคีย์บอร์ด เครื่องสังเคราะห์เสียง ดรัมแมชชีน ซีเควนเซอร์ แซมเพิล
รูปแบบอนุพันธุ์Happy hardcore
Gabber
แนวย่อย
Breakbeat hardcore -Happy hardcore - Makina - UK hardcore - Mainstream happy hardcore - Freeform hardcore - Trancecore - Hardcore Breaks - Early hardcore - Mainstream hardcore - Darkcore - Doomcore - Industrial Hardcore - Digital Hardcore - Breakcore - Speedcore - Terrorcore - Frenchcore
แนวประสาน
Digital hardcore - Breakcore - Happy hardcore - Dubcore - Jumpstyle - Hardstyle - Dubstyle