เบรกบีตฮาร์ดคอร์

(เปลี่ยนทางจาก Breakbeat hardcore)

เบรกบีตฮาร์ดคอร์ (อังกฤษ: Breakbeat hardcore) เป็นแนวเพลงแดนซ์ ได้รับอิทธิพลจากแนวเพลง (เบรกบีตเทคนิค) แอซิดเฮาส์ และ นิวบีต ที่เกิดขึ้นปลายทศวรรษ 1980 เริ่มแพร่กระจาย ใน สหราชอาณาจักร ในต้นทศวรรษ 1990s เพลงแนวเบรกบีตฮาร์ดคอร์มักเล่นในไนต์คลับในสหราชอาณาจักร และเบรกบีตฮาร์ดคอร์ยังถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งในดนตรีเรฟ

ศิลปินแนว เบรกบีตฮาร์ดคอร์ ได้แก่

แก้
  • Altern 8
  • Bassheads
  • Blame
  • Channel X
  • Foul Play
  • Harmony & Extreme
  • The Prodigy
  • SL2
  • Sonz of a Loop Da Loop Era

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้