แฮปปี้ฮาร์ดคอร์

(เปลี่ยนทางจาก Happy hardcore)

แฮปปี้ฮาร์ดคอร์ (อังกฤษ: Happy Hardcore) เป็นแนวเพลง แด๊นซ์ ประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในต้นทศวรรษ 1990 มีลักษณะจังหวะเรฟที่รวดเร็ว (ความเร็วอยู่ระหว่าง 165–180 bpm) ในช่วงปลาย ยุค 90 เป็นแนวเพลงหนึ่งของ แทรนซ์