ซีเควนเซอร์ หรือ การจัดลำดับดนตรี (อังกฤษ: music sequencer หรือ sequencer) เป็นอุปกรณ์หรือโปรแกรมเขียนเพลงที่สามารถจัดลำดับโน๊ตเพลงขึ้นมาเองได้ ผ่านในการบันทึกหลายรูปแบบ เช่น CV/gate, MIDI หรือ โอเพนซาวด์คอนโทรล (OSC) บางครั้งสามารถใช้ระบบข้อมูลอัตโนมัติผ่าน DAW หรือปลั๊กอินอื่นๆ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

  • "History of electronic musical instruments and sequencers". 120 Years of Electronic Music (120years.net).
  • "Early sequencer controllers". Vintage Synth Explorer.
  • Richmond, Leigh (11 November 1974). "Computer hums its own music". Evening Times. Melbourne, FL. p. A1. (1974 newspaper article about digital sequencer)