อำเภอพนา

อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย

พนา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอพนา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Phana
คำขวัญ: 
พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิต
ผ้าขิดสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยาน
ดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราชญ์
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นอำเภอพนา
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นอำเภอพนา
พิกัด: 15°41′0″N 104°50′48″E / 15.68333°N 104.84667°E / 15.68333; 104.84667
ประเทศ ไทย
จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด235.0 ตร.กม. (90.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด27,857 คน
 • ความหนาแน่น118.54 คน/ตร.กม. (307.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 37180
รหัสภูมิศาสตร์3704
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพนา หมู่ที่ 1 ถนนอุปชิต ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่

1. พนา (Phana) 11 หมู่บ้าน
2. จานลาน (Chan Lan) 18 หมู่บ้าน
3. ไม้กลอน (Mai Klon) 16 หมู่บ้าน
4. พระเหลา (Phra Lao) 11 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพนาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลพนา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพนาและพระเหลา
  • เทศบาลตำบลพระเหลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระเหลา (นอกเขตเทศบาลตำบลพนา)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพนา (นอกเขตเทศบาลตำบลพนา)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจานลานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้กลอนทั้งตำบล