อำเภอลืออำนาจ

อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย

ลืออำนาจ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอลืออำนาจ
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นอำเภอลืออำนาจ
คำขวัญ: 
พระเจ้าใหญ่ลือชัย หลากหลายไหมขิด แหล่งผลิตชุดวอร์ม ดอกพะยอมโสภา เสมาพันปี ประเพณีบุญคูนลาน
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°42′6″N 104°38′42″E / 15.70167°N 104.64500°E / 15.70167; 104.64500
อักษรไทยอำเภอลืออำนาจ
อักษรโรมันAmphoe Lue Amnat
จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด191.8 ตร.กม. (74.1 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด36,738 คน
 • ความหนาแน่น191.54 คน/ตร.กม. (496.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์37120
รหัสภูมิศาสตร์3707
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ถนนชยางกูร ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอลืออำนาจ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539[1]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอลืออำนาจตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอลืออำนาจแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อำนาจ (Amnat) 11 หมู่บ้าน 5. ไร่ขี (Rai Khi) 10 หมู่บ้าน
2. ดงมะยาง (Dong Mayang) 7 หมู่บ้าน 6. แมด (Maet) 11 หมู่บ้าน
3. เปือย (Pueai) 13 หมู่บ้าน 7. โคกกลาง (Khok Klang) 11 หมู่บ้าน
4. ดงบัง (Dong Bang) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอลืออำนาจประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลอำนาจ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอำนาจ
  • เทศบาลตำบลสามหนอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอำนาจ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอำนาจ)
  • เทศบาลตำบลดงมะยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะยางทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลเปือย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเปือยทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลโคกกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกลางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงบังทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่ขีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแมด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแมดทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข