เปิดเมนูหลัก

อำพล เสนาณรงค์ (30 ตุลาคม พ.ศ. 2474) อดีตองคมนตรี[1] นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อำพล เสนาณรงค์
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 กันยายน พ.ศ. 2537 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (22 ปี 88 วัน)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 23 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 ตุลาคม พ.ศ. 2474 (87 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงชีวันต์ เสนาณรงค์

เนื้อหา

ชีวิตส่วนตัวแก้ไข

อำพล เสนาณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2474 เป็นบุตรคนที่สองของ พลเอก หลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์)[2] จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะกสิกรรมและสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทสาขาพืชกรรมที่ Mississippi State University และสาขาปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุศาสตร์ที่ University of Nebraska ตามลำดับ

หลังจบการศึกษา ได้ทำงานเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุวิศวกรรมการเกษตร และสมรสกับคุณหญิงชีวันต์ เสนาณรงค์ (ถึงแก่กรรม)

การทำงานแก้ไข

อำพล เสนาณรงค์ เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร[3] เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในปีต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน[4] จากนั้นในปี พ.ศ. 2537 ได้รับพระกรุณาโปดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี

อำพล เสนาณรงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา อีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และร่วมเป็นกรรมการในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอีกด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข