อาปูร์ตูเกซา

อาปูร์ตูเกซา (โปรตุเกส: A Portuguesa) เป็นชื่อของเพลงชาติแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ประพันธ์บทร้องโดยเองรีกี ลอปิช ดี เมงดงซา (Henrique Lopes de Mendonça) ทำนองโดยอัลเฟรดู ไกล์ (Alfredo Keil) เริ่มใช้ในฐานะเพลงประจำกลุ่มการเมืองนิยมสาธารณรัฐในโปรตุเกส และนับเป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 แทนที่เพลง "อูอีนูดาการ์ตา" (O Hino da Carta) อันเป็นเพลงชาติเพลงสุดท้ายของราชอาณาจักรโปรตุเกสสมัยราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในโปรตุเกส

อาปูร์ตูเกซา
คำแปล: เพลงแห่งโปรตุเกส
A Portuguesa
A Portuguesa music sheet (1957 official).gif
สกอร์เพลงชาติโปรตุเกส (พ.ศ. 2500)
เนื้อร้องเองรีกี ลอปิช ดี เมงดงซา
ทำนองอัลเฟรดู ไกล์
รับไปใช้5 ตุลาคม พ.ศ. 2453
ตัวอย่างเสียง
อาปูร์ตูเกซา (บรรเลง)

ประวัติแก้ไข

 
สำเนาต้นฉบับสกอร์เพลงชาติโปรตุเกส พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890)

บทร้องแก้ไข

เนื้อร้องของเพลงอาปูร์ตูเกซา ใช้เนื้อร้องบทแรกจากบทกวีชื่อเดียวกันของเมงดงซา ตามด้วยท่อนแยกหรือบทร้องรับประสานเสียง สำหรับบทที่สองและบทที่สามจากบทกวีของเมงดงซานั้นไม่ได้รวมไว้ในเนื้อสำหรับใช้เป็นเพลงชาติด้วย

ในวรรคที่ห้าของบทร้องประสานเสียงซึ่งมีความว่า "Contra os canhões marchar, marchar" (ประจัญหน้าปืนใหญ่ บุกเข้าไป บุกเข้าไป !) ในบทกวีเดิมใช้ว่า "Contra os bretões marchar, marchar" (ประจัญหน้าพวกบริเตน บุกเข้าไป บุกเข้าไป !) ซึ่งอ้างถึงความขัดแย้งระหว่างสหราชอาณาจักรกับโปรตุเกสในการครอบครองสิทธิในดินแดนแองโกลาและโมซัมบิก เอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า แผนที่สีชมพู (Pink Map)

ภาษาโปรตุเกส สัทอักษรสากล คำแปล
บทที่ 1
(เพลงชาติโปรตุเกส)

Heróis do mar, nobre povo,
Nação valente, imortal,
Levantai hoje de novo
O esplendor de Portugal!
Entre as brumas da memória,
Ó Pátria, sente-se a voz
Dos teus egrégios avós,
Que há-de guiar-te à vitória!

[iˈɾɔjʒ du ˈmaɾ | ˈnobɾɨ ˈpovu |]
[nɐˈsɐ̃w vɐˈɫẽtɨ imuɾˈtaɫ |]
[ɫɨvɐ̃ˈtaj ˈoʒɨ dɨ ˈnovu]
[u ʃpɫẽˈdoɾ dɨ puɾtuˈgaɫ ‖]
[ˈẽtɾɨ ɐʒ ˈbɾumɐʒ dɐ mɨˈmɔɾiɐ |]
[ˈɔ ˈpatɾiɐ | ˈsẽtɨ-sɨ ɐ ˈvoʃ]
[duʃ ˈtewz iˈgɾɛʒiuz ɐˈvɔʃ |]
[kɨ ˈadɨ giˈaɾ-tɨ à viˈtɔɾiɐ ‖]

เหล่าวีรชนแห่งท้องทะเล ประชาผู้ทรงเกียรติ
ประเทศอันหาญกล้าและเป็นอมตะเอย
จงรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งเถิด
เพื่อแผ่นดินโปรตุเกสอันงดงาม !
ท่ามกลางหมอกแห่งความทรงจำ
โอ้ปิตุภูมิเอ๋ย เสียงได้ส่งไปถึง
บรรพชนผู้ทรงเกียรติของท่าน
ว่าจักนำท่านไปสู่ชัยชนะ !

ประสานเสียง

Às armas, às armas!
Sobre a terra, sobre o mar,
Às armas, às armas!
Pela Pátria lutar!
Contra os canhões, marchar, marchar!

[à ˈaɾmɐʃ | à ˈaɾmɐʃ ‖]
[ˈsobɾɨ ɐ ˈteʁɐ | ˈsobɾɨ u ˈmaɾ |]
[à ˈaɾmɐʃ | à ˈaɾmɐʃ ‖]
[ˈpeɫɐ ˈpatɾiɐ ɫuˈtaɾ ‖]
[ˈkõtɾɐ uʃ kɐˈɲõjʃ | maɾˈʃaɾ | maɾˈʃaɾ ‖]

จับอาวุธเถิด จับอาวุธ !
เหนือแผ่นดิน เหนือผืนน้ำ
จับอาวุธเถิด จับอาวุธ !
สู้เพื่อแผ่นดินปิตุภูมิ !
ประจัญหน้าปืนใหญ่ บุกเข้าไป บุกเข้าไป !(*)

บทที่ 2

Desfralda a invicta Bandeira,
À luz viva do teu céu!
Brade a Europa à terra inteira:
Portugal não pereceu
Beija o solo teu jucundo
O Oceano, a rugir d'amor,
E teu braço vencedor
Deu mundos novos ao Mundo!

[dɨʃˈfɾaɫdɐ ɐ ĩˈviktɐ bɐ̃wˈdɐjɾɐ |]
[à ˈɫuʒ ˈvivɐ du ˈtew ˈsɛw ‖]
[ˈbɾadɨ ɐ iwˈɾopɐ à ˈteʁɐ ĩˈtɐjɾɐ |]
[puɾtuˈgaɫ ˈnɐ̃w pɨɾɨˈsew]
[ˈbɐjʒɐ u ˈsoɫu ˈtew ʒuˈkũdu]
[u osiˈɐnu, ɐ ʁuˈʒiɾ ɐˈmoɾ |]
[i ˈtew ˈbɾasu vẽsɨˈdoɾ]
[ˈdew ˈmũduʒ ˈnovuz ˈau ˈmũdu ‖]

จงชักธงอันมิอาจพิชิตได้ขึ้น
ในท้องฟ้าอันสว่างไสวของพวกเธอ !
ยุโรปตะโกนก้องแก่โลกทั้งมวล
ว่าโปรตุเกสยังไม่สูญสิ้น
จงจูบแผ่นดินอันเริงรื่นของพวกท่าน
มหาสมุทรซึ่งส่งเสียงแห่งรักดังสนั่น
และอ้อมแขนผู้พิชิตของท่าน
จงมอบโลกใหม่ให้แก่โลกใบนี้ !

ประสานเสียง
บทที่ 3

Saudai o Sol que desponta
Sobre um ridente porvir;
Seja o eco de uma afronta
O sinal do ressurgir.
Raios dessa aurora forte
São como beijos de mãe,
Que nos guardam, nos sustêm,
Contra as injúrias da sorte.

[sawˈdaj u ˈsɔɫ kɨ dɨʃˈpõtɐ]
[ˈsobɾɨ ˈũ ʁiˈdẽtɨ puɾˈviɾ |]
[ˈsɐjʒɐ u ˈeku dɨ ˈumɐ ɐˈfɾõtɐ]
[u siˈnaɫ du ʁɨsuɾˈʒiɾ ‖]
[ˈʁajuʒ ˈdesɐ awˈɾoɾɐ ˈfoɾtɨ]
[ˈsɐ̃w ˈkomu ˈbɐjʒuʒ dɨ ˈmɐ̃j |]
[kɨ nuʒ ˈgwaɾdɐ̃w, nuʃ suʃˈtɐ̃jɐ̃j |]
[ˈkõtɾɐ ɐz ĩˈʒuɾiɐʒ dɐ ˈsoɾtɨ ‖]

ขอคารวะแด่ดวงดะวันซึ่งส่องแสง
เหนืออนาคตอันน่าชื่นใจ
ขอให้เสียงกึกก้องของผู้รุกราน
จงเป็นสัญญาณแห่งการคืนชีพ
รัศมีแห่งอรุณรุ่งอันกล้าแกร่ง
ประหนึ่งจูบแห่งมารดร
อันพิทักษ์เรา ค้ำจุนเรา
ให้เผชิญความเจ็บปวดแห่งโชคชะตาได้

ประสานเสียง

เนื้อร้องภาษามีรังดาแก้ไข

เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม เขียนขึ้นใหม่ ค.ศ. 1957
บทที่ 1
(เพลงชาติโปรตุเกส)

Heiróis de l mar, nobre pobo
Nacion baliente, eimortal
Lhebantai hoije de nuobo
L splandor de Pertual
Antre las nubrinas de ls mimória
Oh pátria sente-se la boç
De ls tous çtintos abós
Que ha de ancaminar-te a la bitória!

Heiróis de l mar, nobre pobo
Nacion baliente, eimortal
Lhebantai hoije de nuobo
L splandor de Pertual
Antre las nubrinas de ls mimória
Oh pátria sente-se la boç
De ls tous çtintos abós
Que ha de ancaminar-te a la bitória!

ประสานเสียง

A las armas, a las armas !
Subre la tierra, subre l mar,
A las armas, a las armas!
Pula pátria lhuitar!
Contra ls Bretones caminar, caminar!(*)

A las armas, a las armas !
Subre la tierra, subre l mar,
A las armas, a las armas!
Pula pátria lhuitar!
Contra ls canhones caminar, caminar!(*)

บทที่ 2

Çfralda la ambita bandeira,
La lhuç biba de l tou cielo!
Bozie l’Ouropa a la tierra anteira:
Pertual nun morriu!
Beisa l tou chano persenteiro
L Ouceano, a rugir d’amor;
I l tou braço bencedor
Dou mundos nuobos al mundo

Çfralda la ambita bandeira,
La lhuç biba de l tou cielo!
Bozie l’Ouropa a la tierra anteira:
Pertual nun morriu!
Beisa l tou chano persenteiro
L Ouceano, a rugir d’amor;
I l tou braço bencedor
Dou mundos nuobos al mundo

ประสานเสียง
บทที่ 3

Saludai l sol que quebra
Subre un alegre feturo;
Seia l sonido dũa afrunta
La seinha de l resurgir.
Relhistros dessa ourora fuorte
Son cumo beisos de mai,
Que mos guárdan, mos susténen,
Contra las anjúrias de la suorte.

Saludai l sol que quebra
Subre un alegre feturo;
Seia l sonido dũa afrunta
La seinha de l resurgir.
Relhistros dessa ourora fuorte
Son cumo beisos de mai,
Que mos guárdan, mos susténen,
Contra las anjúrias de la suorte.

ประสานเสียง

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข