สาธารณรัฐโปรตุเกส

สาธารณรัฐโปรตุเกส (อังกฤษ: Portuguese Republic) สามารถหมายถึง