เปิดเมนูหลัก

นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ วัฒนางกูร ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการ บริหารส่วนกลาง สำนักพระราชวัง[1] รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ[2] อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายมาตรฐานความปลอดภัยและพัฒนาทรัพยากรการบิน อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัทการบินไทย อดีต ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมนักบิน บริษัทการบินไทย ร่วมงานกับบริษัท การบินไทยเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2538[3]และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัทการบินไทยเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[4] เป็นบุตร เรืออากาศตรี อาชีพ วัฒนางกูร กับ นาวาอากาศเอกหญิง พูนศรี ทองปรีชา น้องชายของ ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร หรือ วรฑา วัฒนะชยังกูร อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 18 โรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 25[5] นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบรุ่น 91[6] จบการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา HOCHSCHULE DER BUNDESWEHR MUENCHEN FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัทการบินไทย ต่อจาก เรืออากาศเอกประวิตร ชินวัตร[7] ซึ่งเป็นรุ่นพี่นักเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 16 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 ลูกพี่ลูกน้อง ทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี

นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ วัฒนางกูร
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายมาตรฐานความปลอดภัยและพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษัทการบินไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัทการบินไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า ร.อ.ประวิตร ชินวัตร
ถัดไป ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 ตุลาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พุทธ

ตระกูลวัฒนางกูรแก้ไข

นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ วัฒนางกูรเป็นหลานของ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูรอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ นาง พรรณี วัฒนางกูร ภรรยา จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูรหนึ่งในผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ วีรกรรม พ.ศ. 2484 [8] อีกทั้งเป็นอาของ นางสาวกวิตา วัฒนะชยังกูร[9]และนายภาคิน วัฒนะชยังกูร บุตร ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร [10]ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เป็นอดีต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ[11] และพิธีกรทางสถานีช่อง 7

กรรมการบริษัทแก้ไข

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย[12] บริษัทเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ[13]

พระอาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯแก้ไข

นาวาอากาศตรีอัษฎาวุธ วัฒนางกูร เป็นพระอาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ[14][15] ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมนักบิน เมื่อ พ.ศ. 2547 และเป็นนักบินผู้ช่วยในการทำการบินในเที่ยวบินมหากุศลไปเชียงใหม่ ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2550 TG8870/8871[16] และ TG8842/8843 ไปยังพุทธคยาประเทศอินเดีย 13 พฤษศจิกายน พ.ศ. 2553[17]และเป็นนักบินผู้ช่วย TG8866จากกรุงเทพ ไปขอนแก่นใน วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัทการบินไทยแก้ไข

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัทการบินไทย เป็นตำแหน่งบริหารสูงสุดของกัปตันการบินไทย โดยตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่กัปตันอาวุโสของการบินไทยจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเท่านั้น อาจถือว่าเทียบเท่าตำแหน่งหัวหน้านักบินบริษัทการบินไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/023/5.PDF
 2. http://gphone.prd.go.th/dp.php?MID=19&DID=144
 3. http://www.thaiairways.com/about-thai/company-profile/th/executive-management-team.htm ผู้บริหารระดับสูงการบินไทย
 4. http://www.thaiairways.com/about-thai/public-information/th/thai-board-resolutions-2010.htm มติบริษัทการบินไทยปี2553
 5. http://computer.rtaf.mi.th/chnor/edit_chnor_form.php?id=1481 รุ่น25 โรงเรียนนายเรืออากาศ
 6. http://www.osknetwork.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3708 บันทึกนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบรุ่น91
 7. http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9490000135787 ร.อ.ประวิตร ชินวัตร
 8. http://www.encyclopediathai.org/nakornthai/book3/wing53/manao-war.htm สงครามโลกครั้งที่สอง
 9. http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=5388&stissueid=2729&stcolcatid=13&stauthorid=234สัมภาษณ์ นางสาวกวิตา วัฒนะชยังกูร
 10. http://news.sanook.com/scoop/scoop_08316.php ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกู
 11. http://hu.bu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=6 รายชื่อคณบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 12. http://www.aerothai.co.th/thai/commit_th.php กรรมการบริษัท
 13. http://www.settrade.com/C04_04_stock_boardofdirector_p1.jsp?txtSymbol=BAFS&selectPage=4 กรรมการบริษัท
 14. http://www.ryt9.com/s/bmnd/704962 อาจารย์ถวายการสอนฝึกบินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 15. http://www.dek-d.com/board/view.php?id=746400 อาจารย์ถวายการสอนฝึกบินสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 16. http://www.prthaiairways.com/thaiair_4p/front/news_detail.php?lg=th&dng=138 เที่ยวบินมหากุศล
 17. http://web.ruammid.com/go.php?url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1289649293&grpid=02&catid=02 เที่ยวบินมหากุศล
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/032/3.PDF
 19. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352452611&grpid=03&catid=03
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/032/T_0001.PDF
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/016/013/43_2.PDF
 22. ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136, ตอน 21 ข, วันที่ 11 พฤษภาคม 2562, หน้า 2