อัมพาตแบบเบลล์

ภาวะอัมพาตแบบเบลล์ (อังกฤษ: Bell's paly) เป็นอาการอัมพาตของใบหน้าชนิดหนึ่งทำให้มีการทำงานผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 (เส้นประสาทเฟเชียล) จนควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ โรคหรือภาวะที่ทำให้มีใบหน้าชาเช่นนี้มีอีกหลายโรค ตั้งแต่เนื้องอกในสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคไลม์ และอื่นๆ แต่หากไม่พบภาวะซึ่งเป็นสาเหตุได้จะถือว่าภาวะใบหน้าเป็นอัมพาตนั้นเกิดจากภาวะอัมพาตแบบเบลล์ ภาวะนี้ได้ชื่อตามนักกายวิภาคศาสตร์ชาวสก็อตชื่อชาร์ลส์ เบลล์ ซึ่งได้บรรยายภาวะนี้เอาไว้เป็นครั้งแรก อัมพาตแบบเบลล์เป็นโรคของเส้นประสาทเส้นเดียว (mononeuropathy) ที่พบบ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุของภาวะเส้นประสาทเฟเชียลเป็นอัมพาตเฉียบพลันที่พบบ่อยที่สุดด้วย

อัมพาตแบบเบลล์
(Bell's palsy)
Bellspalsy.JPG
ผู้ป่วยอัมพาตแบบเบลล์ที่เส้นประสาทใบหน้าเส้นขวา กำลังพยายามยักคิ้วและยิงฟัน
สาขาวิชาNeurology, ENT, oral and maxillofacial surgery
อาการInability to move the facial muscles on one side, change in taste, pain around the ear[1]
การตั้งต้นOver 48 hours[1]
ระยะดำเนินโรค< 6 months[1]
สาเหตุUnknown[1]
ปัจจัยเสี่ยงDiabetes, recent upper respiratory tract infection[1]
วิธีวินิจฉัยBased on symptoms[1]
โรคอื่นที่คล้ายกันBrain tumor, stroke, Ramsay Hunt syndrome type 2, Lyme disease[2]
การรักษาCorticosteroids, eye drops, eyepatch[1][3]
พยากรณ์โรคMost recover completely[1]
ความชุก1–4 per 10,000 per year[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ NIH2016
  2. 2.0 2.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Ful2016
  3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ReferenceA

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

การจำแนกโรค
V · T · D
ทรัพยากรภายนอก