อัมพาต คือ อาการที่อวัยวะบางส่วนเช่นแขนขาเป็นต้นตายไปกระดิกไม่ได้ ตรงกันข้ามกับอัมพฤกษ์ที่อวัยวะร่างกายเพียงอ่อนแรง

สาเหตุ แก้

อาการ แก้

  • เส้นเลือดในสมองแตก มักเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน เช่น กำลังทำกิจกรรมใด ๆ อยู่แล้วล้มลงไปเพราะเส้นเลือดแตก คนที่โมโหจนกลายเป็นอัมพาตมีโอกาสเสียชีวิตสูง
  • เส้นเลือดตีบ มักพบในกรณีที่นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็เดินไม่ได้ แขนขาอ่อนแรงไปข้างใดข้างหนึ่ง เช่น ถ้าเส้นเลือดตีบที่ขา จะปวดส่วนนิ้วมาก ถ้าตีบที่หัวใจ เส้นเลือดหัวใจจะตายทันที

การรักษา แก้

รักษาตามสาเหตุ ถ้าเลือดในสมองมาก ต้องผ่าตัดเพื่อเอาเลือดที่ไปกดทันสมองออก มิฉะนั้น อาจเสียชีวิต แต่ถ้าตีบ จะต้องให้ยาขยายเล้นเลือดและสลายลิ่มเลือด ทำให้เลือดเหลวขึ้น เพื่อให้เลือดได้แทรกไปเลี้ยงสมองส่วนที่ขาดเลือดได้

หลักการและปัจจัยในการรักษา แก้

  1. เวลาที่ได้รับการรักษา ยิ่งเร็วยิ่งดี ถ้าสมองขาดเลือดไปเลี้ยง ยิ่งปล่อยไว้นาน เนื้อสมองจะตายแบบไม่ฟื้น หากได้รับการแก้ไขได้เร็ว จะทำให้ฟื้นตัวได้เกือบปรกติ
  2. สาเหตุรุนแรงมากหรือน้อย สมองส่วนที่เหลือสามารถเจริญมาทดแทนสมองส่วนที่เสียไป และเซลล์สมองเกิดใหม่ได้
  3. วิธีการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยาที่มีประสิทธิภาพ ถ้าทำให้ลิ่มเลือดหรือสิ่งที่อุดตันหายไปยิ่งเร็วยิ่งดี
  4. ผู้ป่วยและครอบครัวต้องร่วมมือและดูแลกันอย่างจริงใจ

อ้างอิง แก้

  • นิตยสารชีวจิต ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2551

ต้องดูอาการ อย่างต่อเนื่อง และบำบัดเพื่อไม่ให้เสันเอนตาย การได้รับออกซิเจน ที่บริสุทธิ ตามธรรมชาติที่ไม่มีมลพิษ จะเพิ่มการขยายตัวของเส้นเลือด จะดีขึ้นหรือ

ไม่ขึ้นอยู่กับหลาย ปัจจัยของร่างกาย