การวินิจฉัยทางการแพทย์

การวินิจฉัยทางการแพทย์เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุซึ่งเป็นโรคหรือความผิดปกติ รวมถึงความเห็นอันได้มาจากกระบวนการนั้น

แมนูสคริปต์แสดงภาพแพทย์กำลังอธิบายผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยฟังในสมัยยุคกลาง ด้านหลังมีหญิงร้องไห้ขณะฟังชะตากรรมของผู้ป่วย

เกณฑ์การวินิจฉัยหมายถึงผลรวมระหว่างอาการ อาการแสดง และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แพทย์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำวินิจฉัยที่ถูกต้อง

ภาพรวมแก้ไข

การวินิจฉัยในเวชปฏิบัติแก้ไข

กระบวนการเพื่อการวินิจฉัยแก้ไข

การวินิจฉัยเกินแก้ไข

การวินิจฉัยผิดแก้ไข

เครื่องมือแก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข