การวินิจฉัยทางการแพทย์

การวินิจฉัยทางการแพทย์เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุซึ่งเป็นโรคหรือความผิดปกติ รวมถึงความเห็นอันได้มาจากกระบวนการนั้น

แมนูสคริปต์แสดงภาพแพทย์กำลังอธิบายผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยฟังในสมัยยุคกลาง ด้านหลังมีหญิงร้องไห้ขณะฟังชะตากรรมของผู้ป่วย

เกณฑ์การวินิจฉัยหมายถึงผลรวมระหว่างอาการ อาการแสดง และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แพทย์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำวินิจฉัยที่ถูกต้อง

ภาพรวม

แก้

การวินิจฉัยในเวชปฏิบัติ

แก้

กระบวนการเพื่อการวินิจฉัย

แก้

การวินิจฉัยเกิน

แก้

การวินิจฉัยผิด

แก้

เครื่องมือ

แก้

ประวัติศาสตร์

แก้