อะดุง พันธุ์เอี่ยม

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม (เกิด 15 พฤศจิกายน 2506) เป็นนายทหารเรือชาวไทย เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ คนที่ 57,กรรมการสภาลูกเสือไทย อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

อะดุง พันธุ์เอี่ยม
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
สมาชิกโดยตำแหน่ง
17 ธันวาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 184 วัน)
ก่อนหน้าพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 261 วัน)
ก่อนหน้าพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 (60 ปี)
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
การศึกษา

ประวัติ

แก้

พลเรือเอกอะดุง เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 23 ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าจากโรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 80 และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยม อันดับ 1)[1]

รับราชการ

แก้

พลเรือเอกอะดุงเคยดำรงตำแฟน่งเป็นนายธงเสนาธิการกองเรือยุทธการ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรอง เสธ.ทร.

รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงแคนเบอร์ร่า ออสเตรเลีย

ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทร.

เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กระทั่งวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ในที่ประชุมสภากลาโหม ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก พลเรือเอกอะดุง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือสืบต่อจาก พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์[2] ต่อมาในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พลเรือเอกอะดุงเป็นผู้บัญชาการทหารเรืออย่างเป็นทางการ[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร.คนที่ 57
  2. "ประยุทธ์"เคาะโผทหาร"บิ๊กต่อ"คุมทบ."บิ๊กดุง"นั่งทร."บิ๊กไก่"คุมทัพฟ้า
  3. โปรดเกล้าฯ นายทหารรับราชการ 762 ตำแหน่ง
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๔๑, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๔๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๐ ข หน้า ๗๕, ๓ มิถุนายน ๒๕๓๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๔๙, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑