อรรชกา สีบุญเรือง

อรรชกา สีบุญเรือง (สกุลเดิม บริมเบิล ; 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498) เป็น ประธานกรรมการสถาบันอาหาร ประธานกรรมการในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์[1] ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ[2] กรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[3]และอดีต ประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย[4]

อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ถัดไปสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ถัดไปอุตตม สาวนายน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ศาสนาพุทธ

ประวัติ แก้

อรรชกา สีบุญเรือง เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายประวิช และนางศศิธร สีบุญเรือง มีพี่น้อง 2 คน[5] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2520 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Sussex University ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2527 ตามลำดับ

การทำงาน แก้

อรรชกา สีบุญเรือง เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2520 ถึงปี พ.ศ. 2521 จากนั้นจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ประเทศอังกฤษ และกลับมารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2527 จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบายและแผน ระดับ 10 ชช) ในปี พ.ศ. 2547

ในปี พ.ศ. 2548 ดร.อรรชกา ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2551 เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2555 และเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีถัดมา ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งนับเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว[6]

อรรชกา ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558[7] ในขณะเดียวกัน จึงได้ลาออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม[8]

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[9]

อรรชกา ยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/029/T_0020.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/128/21.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/193/22.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/200/10.PDF
 5. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558[ลิงก์เสีย]
 6. “อรรชกา สีบุญเรือง” ขึ้นแท่นปลัดอุตสาหกรรมหญิงคนแรก[ลิงก์เสีย]
 7. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง
 9. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
 10. ประวัติ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง[ลิงก์เสีย]
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๑, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๒๙, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๐๑, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖
ก่อนหน้า อรรชกา สีบุญเรือง ถัดไป
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
  อุตตม สาวนายน