จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการกฤษฎีกา[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบีไทย อดีตนายกสมาคมสโมสรนักลงทุน

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าประเสริฐ บุญชัยสุข
ถัดไปอรรชกา สีบุญเรือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 (76 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนภาสิริ ผาสุกวนิช

ประวัติ

แก้

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายจรูญ ผาสุกวนิช กับนางมาลี ผาสุกวนิช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช สมรสกับ นาง นภาสิริ ผาสุกวนิช กรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกุลเดิม อนุกูลยุทธธน) มีบุตร 2 คน

การทำงาน

แก้

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2538[2] จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2544[3] ในช่วงรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปีถัดมา[4] จากนั้นจึงได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หลังเกษียณอายุราชการเขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบีไทย[5] และเป็นประธานบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในทางการเมือง นายจักรมณฑ์ เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่ม กปปส. โดยขึ้นปราศัยบนเวทีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557[6] และในปีเดียวกัน เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/309/1.PDF
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
  4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-11-25. สืบค้นเมื่อ 2014-09-12.
  5. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแต่งตั้งจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธานกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.53 เป็นต้นไป[ลิงก์เสีย]
  6. อดีตบิ๊กขรก.กระทรวงอุตฯขึ้นเวทีกปปส[ลิงก์เสีย]
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2017-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๗, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๒๘, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑
ก่อนหน้า จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ถัดไป
ประเสริฐ บุญชัยสุข    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
  อรรชกา สีบุญเรือง