เปิดเมนูหลัก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองประธานกรรมการคนที่สาม คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ[1] ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุน[2] และ ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[3] อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก อดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และเป็นอดีตประธานบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
ยรรยง พวงราช
ถัดไป สุวิทย์ เมษินทรีย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (70 ปี)
คู่สมรส สุรพล ตันตราภรณ์

ประวัติแก้ไข

อภิรดี ตันตราภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2492 เป็นธิดาของพลเรือโทใบ และนางประเทือง เทศนสดับ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนราชินีบน จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาจึงไปศึกษาต่อปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ด้านการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซีราคิว สหรัฐอเมริกา[4]

อภิรดี ตันตราภรณ์ สมรสกับสุรพล ตันตราภรณ์

การทำงานแก้ไข

อภิรดี ตันตราภรณ์ ที่ตำแหน่งเศรฐกรตรี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ และได้เลื่อนเป็นเศรษฐกรโท และเศรษฐกรเอก ในเวลาต่อมา ต่อมาได้เลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายการประชุมระหว่างประเทศ กองนโยบาย นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาครั้งที่ 5 ที่กรุงมะนิลา ,ผู้แทนไทยในการประชุมกลุ่ม 77ประเทศ กำลังพัฒนา ว่าด้วยการค้าและการพัฒนาที่อาร์เจนตินา ,ผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาติ เพื่อจัดทำความตกลงเรื่องปอ ระหว่างประเทศ ที่เจนีวา กับบังคลาเทศ ,ผู้แทนไทยในการประชุมมนตรีองค์การกาแฟระหว่างประเทศที่ลอนดอน และเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2537 ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2540 เป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ พ.ศ. 2542 เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก พ.ศ. 2545 เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2548 เป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2552 เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552[5]

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 อภิรดีได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[6] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข