อภิรดี ตันตราภรณ์

อภิรดี ตันตราภรณ์ (เกิด 9 สิงหาคม พ.ศ. 2492) เป็นสมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองประธานกรรมการคนที่สาม คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ[1] ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุน[2] และ ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[3] อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก อดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และเป็นอดีตประธานบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
ยรรยง พวงราช
ถัดไปสุวิทย์ เมษินทรีย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
คู่สมรสสุรพล ตันตราภรณ์

ประวัติ แก้ไข

อภิรดี ตันตราภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2492 เป็นธิดาของพลเรือโทใบ และนางประเทือง เทศนสดับ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนราชินีบน จากนั้นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาจึงไปศึกษาต่อปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ด้านการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซีราคิว สหรัฐอเมริกา[4]

อภิรดี ตันตราภรณ์ สมรสกับสุรพล ตันตราภรณ์

การทำงาน แก้ไข

อภิรดี ตันตราภรณ์ เริ่มทำงานในตำแหน่งเศรษฐกรตรี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ และได้เลื่อนเป็นเศรษฐกรโทและเศรษฐกรเอกในเวลาต่อมา ต่อมาได้เลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายการประชุมระหว่างประเทศ กองนโยบาย นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาครั้งที่ 5 ที่ กรุงมะนิลา ,ผู้แทนไทยในการประชุมกลุ่ม 77 ประเทศกำลังพัฒนา ว่าด้วยการค้าและการพัฒนาที่อาร์เจนตินา ,ผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาติ เพื่อจัดทำความตกลงเรื่องปอ ระหว่างประเทศ ที่เจนีวา กับบังคลาเทศ ,ผู้แทนไทยในการประชุมมนตรีองค์การกาแฟระหว่างประเทศที่ลอนดอน และเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2537 ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2540 เป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ พ.ศ. 2542 เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก พ.ศ. 2545 เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2548 เป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. 2552 เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552[5]

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 อภิรดีได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[6] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
  2. ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
  3. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์[ลิงก์เสีย] จาก รัฐบาลไทย
  4. อ.อภิรดี ตันตราภรณ์ เก็บถาวร 2011-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก insaps.org
  5. อภิรดี ตันตราภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก ไทยรัฐ
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
  7. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๐, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๒๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๓๖๑, ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒