หลอดเลือดแดงแขน

หลอดเลือดแดงแขน (อังกฤษ: Brachial artery) เป็นหลอดเลือดหลักของต้นแขน ต่อเนื่องมาจากหลอดเลือดแดงรักแร้ (axillary artery) และเริ่มจากขอบล่างของกล้ามเนื้อเทเรส เมเจอร์ (teres major muscle) ต่อเนื่องลงมาตามแขน จนกระทั่งถึงแอ่งแขนพับ (cubital fossa) บริเวณข้อศอก จนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อหลอดเลือดนี้แยกออกเป็นหลอดเลือดแดงเรเดียล (radial artery) และหลอดเลือดแดงอัลนา (ulnar artery) ที่ทอดลงมาตามปลายแขน (forearm) ในบางคน ตำแหน่งแยกนี้อาจแยกก่อนถึงแอ่งแขนพับ ทำให้พบหลอดเลือดแดงเรเดียลและอัลนาในต้นแขน

หลอดเลือดแดงแขน
(Brachial artery)
หลอดเลือดแดงแขน
ด้านหน้าของแขนขวา หลอดเลือดแดงแขนและข้อศอก
รายละเอียด
จากหลอดเลือดแดงรักแร้
แขนงหลอดเลือดแดงโพรฟันดา บราคิไอ
หลอดเลือดแดงซุพีเรียอัลนาคอลแลเทอรัล
หลอดเลือดแดงอินฟีเรียอัลนาคอลแลเทอรัล
หลอดเลือดดำหลอดเลือดดำแขน
เลี้ยงกล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรกิไอ, กล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ เบรกิไอ
ตัวระบุ
ภาษาละตินarteria brachialis
MeSHD001916
TA98A12.2.09.018
TA24632
FMA22689
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

เราสามารถคลำชีพจรได้จากหลอดเลือดแดงแขนทางด้านหน้าของข้อศอกและอาจใช้เครื่องฟังตรวจ (stethoscope) และมาตรความดันเลือด (sphygmomanometer) เพื่อวัดความดันโลหิต

ลักษณะที่ brachial artery มี brachial vein สองเส้นทอดขนาบ เราเรียกลักษณะเช่นนี้ว่า venae commitant

สาขา

แก้

หลอดเลือดแดงแขนมีแขนงต่างๆ แยกออกตามเส้นทางที่หลอดเลือดผ่าน แขนงเหล่านี้เลี้ยงกล้ามเนื้อของต้นแขน เช่น กล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรกิไอ, กล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ เบรกิไอ และให้แขนงเชื่อมต่อในข้อศอกและ (เหมือนในหลอดเลือดแดงรักแร้) ไหล่

ภาพอื่นๆ

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้