หลอดเลือดดำแขน

ในกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ หลอดเลือดดำแขน (อังกฤษ: Brachial vein) เป็น venae comitantes (หรือหลอดเลือดดำที่ทอดขนานไปกับหลอดเลือดแดง) ของหลอดเลือดแดงแขน (brachial artery) ที่อยู่ในต้นแขน หลอดเลือดดำนี้อยู่ในชั้นลึกต่อกล้ามเนื้อ จึงเรียกหลอดเลือดนี้ว่าเป็นหลอดเลือดดำชั้นลึก (deep vein) เส้นทางเดินของหลอดเลือดดำนี้เหมือนกับหลอดเลือดแดงแขน (ย้อนกลับทาง) เริ่มจากหลอดเลือดดำเรเดียล (radial veins) และหลอดเลือดดำอัลนา (ulnar veins) รวมกัน (ตำแหน่งเดียวกับที่หลอดเลือดแดงแขนแตกออกเป็น 2 เส้นคือหลอดเลือดแดงอัลนาและหลอดเลือดแดงเรเดียล) หลอดเลือดนี้สิ้นสุดที่ขอบล่างของกล้ามเนื้อเทเรส เมเจอร์ (teres major) ณ จุดนี้หลอดเลือดดำแขนจะรวมกับหลอดเลือดดำเบซิลิค (basilic vein) กลายเป็นหลอดเลือดดำรักแร้ (axillary vein)

หลอดเลือดดำแขน
(Brachial veins)
Gray576.png
หลอดเลือดดำของรักแร้ข้างขวา มองจากด้านหน้า
รายละเอียด
จากหลอดเลือดดำเรเดียล (radial veins) , หลอดเลือดดำอัลนา (ulnar veins)
ออกไปยังหลอดเลือดดำรักแร้ (axillary vein)
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงแขน (brachial artery)
ตัวระบุ
ภาษาละตินvenae brachiales
TA98A12.3.08.029
TA24982
FMA22934
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

หลอดเลือดดำแขนมีสาขาเล็กๆ ที่รับเลือดมาจาดกล้ามเนื้อของแขนช่วงบน เช่นกล้ามเนื้อไบเซ็ปส์ เบรกิไอ (biceps brachii muscle) และกล้ามเนื้อไตรเซ็ปส์ เบรกิไอ (triceps brachii muscle)

ภาพอื่น ๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข