หลอดเลือดดำอัลนา

ในทางกายวิภาคศาสตร์ หลอดเลือดดำอัลนา (ulnar veins) เป็น venae comitantes (หรือหลอดเลือดดำที่ทอดขนานไปกับหลอดเลือดแดง) ของหลอดเลือดแดงอัลนา (ulnar artery) ส่วนใหญ่นำเลือดมาจากปลายแขนด้านใกล้ลำตัว เริ่มต้นจากมือและสิ้นสุดเมื่อเชื่อมกับหลอดเลือดดำเรเดียล (radial veins) กลายเป็นหลอดเลือดดำแขน (brachial veins)

หลอดเลือดดำอัลนา
(Ulnar veins)
Gray575.png
หลอดเลือดดำชั้นลึกของรยางค์บน
รายละเอียด
จากโค้งหลอดเลือดดำฝ่ามือชั้นผิว (superficial palmar venous arch)
ออกไปยังหลอดเลือดดำแขน (brachial vein)
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงอัลนา (ulnar artery)
ตัวระบุ
TA98A12.3.08.030
TA24985
FMA70897
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข