หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร

หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร เป็นโอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ ในหม่อมเจิม กฤดากร ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2451 ทรงมีพระโสทร 3 องค์ด้วยกัน คือ

 1. หม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ กฤดากร
 2. หม่อมเจ้าผจงรจิตร กฤดากร
 3. หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร
หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ18 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
สิ้นชีพิตักษัย18 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (48 ปี)
หม่อมหม่อมราชวงศ์จันทรรัตน์ เทวกุล
ราชสกุลกฤดากร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
พระมารดาหม่อมเจิม กฤดากร ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร สิ้นชีพิตักษัยด้วยโรคพระหทัย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2500 สิริพระชันษา 48 ปี 9 เดือน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพระราชทานโกศราชวงศ์ พร้อมทั้งเครื่องประกอบเกียรติยศ[1] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ประวัติ แก้

การศึกษา แก้

เมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงรับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง และโรงเรียนราชวิทยาลัย ประมาณ 3 ปี จนพระชนมายุได้ 11 ปี จึงได้เสด็จไปศึกษาที่ยุโรป โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2463 ระหว่างงานพระราชพิธีพืชมงคลที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิต[2] โดยทรงสำเร็จการศึกษาตามลำดับดังต่อไปนี้

ประวัติการรับราชการ แก้

หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร เริ่มเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 โดยมีตำแหน่งตามลำดับดังต่อไปนี้

 • พ.ศ. 2475 ปลัดกรมชั้น 2 กรมการเมือง
 • พ.ศ. 2476 หัวหน้าแผนกสมาคมมนุษย์สงเคราะห์และกรรมกร กองนานาชาติ
 • พ.ศ. 2485 หัวหน้ากองแปล สำนักงานที่ปรึกษา
 • พ.ศ. 2490 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
 • พ.ศ. 2494 ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
 • พ.ศ. 2495 อธิบดีกรมการเมือง
 • พ.ศ. 2497 อธิบดีกรมยุโรปและอเมริกา
 • พ.ศ. 2498 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2498 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จนสิ้นชีพิตักษัย

ราชการพิเศษ แก้

 • เลขาธิการคณะทูตไทยไปประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยนสัตยาบันในสนธิสัญญาไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐจีน
 • ผู้แทนรัฐบาลไทยในคณะกรรมการพิจารณาแบ่งสรรข้าวระหว่างประเทศ ณ ประเทศแมกซิโก
 • ผู้ช่วยเหลือในการเจรจาเพื่อขอรับทองคำไทยคืนจากประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้แทนสำรองในการประชุมคณะมนตรีภาวะทรัสตี ครั้งที่ 9 และผู้แทนฝ่ายไทยในคณะกรรมการเยี่ยมดินแดนภาวะทรัสตีในแอฟริกาตะวันออก
 • กรรมการจัดเตรียมงานการทรงผนวชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 • ประธานคณะกรรมการเชิญและรับรองแขกต่างประเทศ เนื่องในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศต่างๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

 1. รายงานการไปเยี่ยมดินแดนในภาวะทรัสตี ในอาฟริกาตะวันออก ของ หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร เจ้าภาพพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2501
 2. กราบถวายบังคมลา
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๓๐๔๔, ๑๓ ธันวาคม ๒๔๙๘
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๖, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๗
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๓๐ ง หน้า ๑๒๒๕, ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน เก็บถาวร 2022-10-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๒ ง หน้า ๒๕๓๑, ๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๕๕๗, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๒
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๖ ตอนที่ ๘ ง หน้า ๕๑๖, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๓ ง หน้า ๑๓๕, ๓ มกราคม ๒๔๙๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๑๑ ง หน้า ๓๘๖, ๓๑ มกราคม ๒๔๙๙