หมู่เกาะบริติชเวอร์จินในโอลิมปิกฤดูร้อน 1996


หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 26 ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ณ เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม4 สิงหาคม พ.ศ. 2539