ประเทศพม่าในโอลิมปิกฤดูร้อน 1996


ประเทศพม่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 26 ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ณ เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม4 สิงหาคม พ.ศ. 2539