สุเทพ อัตถากร

สุเทพ อัตถากร (17 ตุลาคม พ.ศ. 2480 - ) อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

สุเทพ อัตถากร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า เกษม สุวรรณกุล
ถัดไป กระแส ชนะวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 ตุลาคม พ.ศ. 2480 (83 ปี)
กรุงเทพมหานคร

ประวัติแก้ไข

สุเทพ อัตถากร เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2480 ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายทองม้วน อัตถากร กับนางทองมาก อัตถากร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2505 และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก ในปี พ.ศ. 2511

งานการเมืองแก้ไข

นายสุเทพ อัตถากร เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคพลังธรรม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 ได้ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคความหวังใหม่[1]

สุเทพ อัตถากร เคยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ชวน 1) เมื่อปี พ.ศ. 2535[2]

สุเทพ อัตถากร เคยเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ซึ่งเคยขึ้นเวทีปราศรัยของกลุ่มดังกล่าว[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข