สุรัตน์ สุนทรเวช

คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช (สุรัตน์ นาคน้อย) ภรรยาสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย และเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านการเงินของเครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณหญิง
สุรัตน์ สุนทรเวช
ม.ป.ช., ม.ว.ม., จ.จ.
สุรัตน์ สุนทรเวช.jpg
เกิดสุรัตน์ นาคน้อย
9 มีนาคม พ.ศ. 2483 (81 ปี)
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากภริยานายกรัฐมนตรี
คู่สมรสสมัคร สุนทรเวช
บุตรกาญจนากร ไชยลาโภ
กานดาภา มุ่งถิ่น
บิดามารดาจรูญ นาคน้อย
ช่วน นาคน้อย

ประวัติแก้ไข

คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2483 เป็นบุตรของจรูญ กับช่วน นาคน้อย จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์[1] และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช สมรสกับสมัคร สุนทรเวช ในปี พ.ศ. 2511 มีบุตรแฝด 2 คน คือ กาญจนากร ไชยสาส์น และกานดาภา มุ่งถิ่น[2]

คุณหญิงสุรัตน์เป็นสตรีที่มีบทบาทในฐานะคู่สมรสนักการเมืองและภริยานายกรัฐมนตรีที่เรียบง่าย คุณหญิง สุรัตน์ เคยขอให้นายสมัคร เลิกเล่นการเมืองอย่างเด็ดขาด เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายดูแลครอบครัว ซึ่งนายสมัคร ก็ยินดีที่จะยุติบทบาททางการเมือง แต่ต่อมาเมื่อได้รับการทาบทามจากพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ขอให้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชน และได้รับการร้องขอจากดุสิต ศิริวรรณ จึงทำให้สมัคร ต้องเข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครั้ง จนได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

การทำงานแก้ไข

หลังจากจบการศึกษา สุรัตน์ได้เข้าทำงานในฝ่ายการเงินของธนาคารกรุงเทพ และลาออกในปี พ.ศ. 2500 และเข้าทำงานในฝ่ายการเงินของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จนถึงปี พ.ศ. 2549 ก่อนที่สมัคร จะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชน และเป็นนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข