สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์

นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ (เกิด 11 สิงหาคม พ.ศ. 2501) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (62 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชาชน
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
คู่สมรส นางโชติมา วงศ์วิทยานันท์

ประวัติแก้ไข

สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของนายจั๊ว และนางเล็ก แซ่เตียว มีพี่น้อง 5 คน สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมรสกับนางโชติมา มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านปางมะค่า และกำนันตำบลปางมะค่า อำเภอชาณุวรลักษบุรี ตามลำดับ ปี พ.ศ. 2549 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร และได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่ 1 ด้วยคะแนน 108,888 คะแนน แต่เกิดการรัฐประหาร การรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 จึงยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2550 นายสุรสิทธิ์สมัครเข้าสังกัดพรรคพลังประชาชน และลงเลือกตั้งแบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 ลำดับที่ 7 ไม่ได้รับการเลือกตั้งในคราวแรก แต่ได้รับเลือกขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551[2]

ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 นายสุรสิทธิ์ย้ายไปลงในระบบเขต ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง โดยพ่ายให้กับนายปรีชา มุสิกุล จากพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ประจำนายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตามลำดับ [3]

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ[4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 แบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1 สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

การลงเลือกตั้งแก้ไข

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา นายสุรสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง 3 ครั้ง แบบสัดส่วน/บัญชีรายชื่อ 2 ครั้ง แบบแบ่งเขต 1 ครั้ง[5]

การเลือกตั้ง เขต อันดับที่ 1 (ได้รับเลือกตั้ง) อันดับที่ 2 (ไม่ได้รับเลือกตั้ง) อันดับที่ 3 (ไม่ได้รับเลือกตั้ง)
พ.ศ. 2554 2 นายปรีชา มุสิกุล
(พรรคประชาธิปัตย์)
36,373 คะแนน
นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
(พรรคเพื่อไทย)
34,843 คะแนน
นายวรเชษฐ ศุภกิจเจริญ
(พรรคภูมิใจไทย)
18,331 คะแนน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  2. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
  3. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMU1UZ3pORE0wTmc9PQ==&subcatid=
  4. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10.
  5. สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข