สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นเดือนที่ 8 ของปี พ.ศ. 2553 วันแรกของเดือนเป็นวันอาทิตย์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอังคาร

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบัน แก้