อำเภอสามเงา

อำเภอในจังหวัดตาก ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก สามเงา)

อำเภอสามเงา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดตาก

อำเภอสามเงา
แผนที่จังหวัดตาก เน้นอำเภอสามเงา
คำขวัญ: 
พระธาตุลอยศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ผาสามเงา ขุนเขาเสียดฟ้า ตระการตาเขื่อนภูมิพล ยลพระธาตุแก่งสร้อย ดอยพระบาทเขาหนาม ลือนามลำไย กล้วยไข่เลิศรส
อักษรไทยอำเภอสามเงา
อักษรโรมันAmphoe Sam Ngao
จังหวัดตาก
พื้นที่
 • ทั้งหมด2,771.927 ตร.กม. (1,070.247 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด31,767 คน
 • ความหนาแน่น11.46 คน/ตร.กม. (29.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์63130
รหัสภูมิศาสตร์6303
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอสามเงา หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ชื่อเดิมแก้ไข

เดิมชื่อ กิ่งอำเภอท่าปุย แล้วได้เปลี่ยนเป็น กิ่งอำเภอสามเงา ในปี พ.ศ. 2460 ต่อมาก็ยกฐานะเป็น อำเภอสามเงา ในปี พ.ศ. 2501

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอสามเงาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอสามเงาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน

1. สามเงา (Sam Ngao)
2. วังหมัน (Wang Man)
3. ยกกระบัตร (Yokkrabat)
4. ย่านรี (Yan Ri)
5. บ้านนา (Ban Na)
6. วังจันทร์ (Wang Chan)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอสามเงาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลสามเงา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสามเงา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามเงา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสามเงา)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหมันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยกกระบัตรทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลย่านรีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านนาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ทั้งตำบล