สวนสัตว์ (อังกฤษ: Zoo, Zoological park) คือ สถานที่จัดแสดงสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และอำนวยบริการแก่ประชาชน รวมทั้งสองเสริมและจัดให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆ ไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์ โดยมีหน้าที่สำคัญคือ 1. การอนุรักษ์ 2. การวิจัย 3. การให้การศึกษา 4. การเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ผู้เที่ยวชมเข้ามาเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์น้ำ โดยเน้นให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ตามถิ่นกำเนิด (Zoogeographic Theme), ตามสภาพแวดล้อมของ กลุ่มสัตว์ (Ecological Theme), ตามพฤติกรรม (Behavioral Theme) [1] [2] [3]

แพนด้ายักษ์ในสวนสัตว์เชียงใหม่

พัฒนาการของสวนสัตว์ แก้

ในอดีตสวนสัตว์จะเป็นส่วนหนึ่งของสวนของคหบดีหรือคนชั้นสูง ในการสะสมหรือรวบรวมสัตว์ที่หายากเพื่ออวดโชว์กันในแวดวงสังคมชั้นสูง ในยุโรปสวนสัตว์มักเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอุทยานและตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง เช่น พระราชวังเชินบรุนน์ ในออสเตรีย เดิมสวนสัตว์ในยุคแรกๆนี้ เป็นเพียงกรงหรือคอกกักขังสัตว์ ต่อมามีการรวมเข้ากับสวนหรืออุทยาน มีการปลูกต้นไม้ น้ำพุประดับตกแต่ง

จนปัจจุบันในหลายๆประเทศ ได้ปรับปรุงสวนสัตว์ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับสัตว์มากขึ้น ได้แก่ การสร้างคูน้ำ หรือรั้วที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และเปิดให้ดูเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เช่นเดียวกับ พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังพัฒนาจนเป็นธุรกิจของสวนสัตว์ ในภาคเอกชนอาจจัดสร้างสวนสัตว์ที่มีการผสมผสานสวนสนุกหรือสวนที่มีการจัดแสดงอื่นๆเข้าด้วยกัน หรือแบ่งเป็นประเภทย่อยๆของสวนสัตว์ออกไป เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์กลางคืน สวนนก เป็นต้น

สวนสัตว์ในประเทศไทย มีหน่วยงานราชการ ชื่อ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ดูแล โดยมีสวนสัตว์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทั้งสิ้น 6 แห่ง คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น

สวนสัตว์ในประเทศไทย แก้

สวนสัตว์เปิดกิจการอยู่ แก้

กรุงเทพมหานคร แก้

ปทุมธานี แก้

กาญจนบุรี แก้

ขอนแก่น แก้

 • สวนสัตว์ขอนแก่น (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)[6]

จันทบุรี แก้

ชลบุรี แก้

เชียงใหม่ แก้

นครปฐม แก้

นครราชสีมา แก้

ภูเก็ต แก้

 • สวนสัตว์คอกช้างกะตะซาฟารี
 • ภูเก็ตอะควาเรียม

ราชบุรี แก้

 • นิวแลนด์ สวนผึ้ง [7]
 • เวเนโต้ สวนผึ้ง [8]
 • สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

ลพบุรี แก้

ศรีสะเกษ แก้

 • สวนสัตว์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

สงขลา แก้

สมุทรปราการ แก้

สมุทรสงคราม แก้

สระแก้ว แก้

 • Nava Farm Village นาวาฟาร์มวิลเลจ เขาฉกรรจ์

สุพรรณบุรี แก้

อุบลราชธานี แก้

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี

นครศรีธรรมราช แก้

 • สวนสัตว์เปิดท่าลาด เทศบาลนครศรีธรรมราช

ตรัง แก้

 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ระยอง แก้

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

สวนสัตว์ปิดกิจการแล้ว แก้

สวนสัตว์ในประเทศต่างๆ แก้

อ้างอิง แก้

 1. [1]บทความภูมิทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
 2. [2]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497
 3. [3]พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 4. https://th-th.facebook.com/peuanderatchan/
 5. https://th.readme.me/p/16129
 6. http://www.khonkaen.zoothailand.org/index.php
 7. https://th-th.facebook.com/Newland-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-196870253719407/
 8. https://www.facebook.com/VenetoSuanphueng
 9. lovethailand.org

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้