สวนสัตว์ดุสิต

ที่จัดแสดงสัตว์สาธารณะ

สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดินวนา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม มีเนื้อที่ 118 ไร่ ปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตได้ย้ายไปยังสถานที่แห่งใหม่บริเวณตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนพื้นที่เดิมได้ปิดดำเนินกิจการไปแล้ว

สวนสัตว์ดุสิต
อนุสาวรีย์หมีในสวนสัตว์
วันที่เปิด18 มีนาคม พ.ศ. 2481
วันที่ปิด30 กันยายน พ.ศ. 2561[1]
ที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
จำนวนสัตว์2218
จำนวนสปีชีส์329
สะพาน
ไข่ไดโนเสาร์
ป้ายเขาดินวนา
ลานกิจกรรม หน้าบริเวณทางเข้าฝั่งถนนอู่ทองใน

ประวัติแก้ไข

สวนสัตว์ดุสิต อยู่ในอาณาบริเวณของ "วังสวนดุสิต" มาตั้งแต่ พ.ศ. 2441 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ซื้อสวนและนาในระหว่างคลองผดุงกรุงเกษม จนถึงคลองสามเสน ด้านตะวันออกถึงทางรถไฟ ด้วยเงินพระคลังข้างที่ ซึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยพระราชทานชื่อที่ตำบลนี้ว่า "สวนดุสิต" (ราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม รศ.117) ปัจจุบันเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

18 มีนาคม พ.ศ. 2481 เทศบาลนครกรุงเทพ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดัดแปลงบริเวณสวนสัตว์กรุงเทพ เป็นสวนสาธารณะเปิดให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยมิต้องมีค่าเช่า และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะ และยังพระราชทานลูกหลานกวางดาวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาจากอินโดนีเซีย ที่เมืองบุยเตนซอค (Buitenzurg) เมื่อการเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง พ.ศ. 2444 (ร.ศ. 120) และสัตว์อื่นอีก 2-3 ชนิด จากสวนกวางบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน มาเลี้ยง

โอนกิจการสวนสัตว์ดุสิตของเทศบาลนครกรุงเทพ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงมหาดไทย มาอยู่กับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497)

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับองค์การสวนสัตว์เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 จากการขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ของพลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

จำนวนสัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในสวนสัตว์ดุสิตแก้ไข

สวนสัตว์ดุสิตเป็นสวนสัตว์เปิดที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งภายในสวนสัตว์ประกอบไปด้วยสัตว์ป่า นานาชนิด จำนวนสัตว์ทั้งหมดรวม 1,343 ตัวแบ่งออกเป็น

  • สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน 331 ตัว
  • สัตว์เลื้อยคลานจำนวน 170 ตัว
  • สัตว์ปีกมีทั้งสิ้นจำนวน 842 ตัว

การย้ายสวนสัตว์ไปยังที่ใหม่แก้ไข

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรับพระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 300 ไร่ โดยย้ายไปยังที่ใหม่เนื่องจากที่เก่านั้นมีพื้นที่คับแคบและไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์และนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งทางสวนสัตว์ดุสิตในสถานที่เก่า เปิดดำเนินกิจการเป็นวันสุดท้าย คือ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยระหว่างที่สวนสัตว์แห่งใหม่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้มีการย้ายสัตว์ต่าง ๆ ไปฝากเลี้ยงไว้ยังสวนสัตว์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 6 แห่ง [2][3]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ยังเที่ยวได้ต่อ! "สวนสัตว์ดุสิต" เลื่อนเวลาปิดออกไปอีก 1 เดือน". สปริงนิวส์. 2018-08-26. สืบค้นเมื่อ 2018-09-05.
  2. "30 ก.ย.นี้ ปิด "เขาดิน"". ไทยพีบีเอส. 2018-08-09. สืบค้นเมื่อ 2018-08-09.
  3. "สวนสัตว์ดุสิต เปิดให้เข้าชมต่ออีก 1 เดือน ถึง 30 ก.ย.นี้". sanook.com. 2018-08-26. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-08-25. สืบค้นเมื่อ 2018-09-05.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′19″N 100°30′58″E / 13.771826°N 100.516105°E / 13.771826; 100.516105