สวนสัตว์สงขลา (อังกฤษ: Songkhla Zoo) เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้ มีพื้นที่ 878 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ขยายพันธุ์ รวบรวมสัตว์ป่าของไทย และเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตั้งอยู่ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สวนสัตว์สงขลาเป็นสวนสัตว์ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ สิ่งที่น่าสนใจ เช่น สวนน้ำ รีสอร์ท สัตว์ป่าที่จัดแสดงเช่น กวาง เสือโคร่ง หมี ยีราฟ เสือขาว ม้าลาย ช้าง ลิง ลิงอุรังอุตัง

สวนสัตว์สงขลา
วันที่เปิด3 ตุลาคม พ.ศ. 2541
พิธีเปิด23 พฤษภาคม พ.ศ. 2532
ที่ตั้งตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พื้นที่878 ไร่
เว็บไซต์https://songkhla.zoothailand.org/

ประวัติ แก้

สวนสัตว์สงขลา เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสวนสัตว์แหล่งที่ 5 ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พ.ค. พ.ศ. 2532 ในพื้นที่ 878 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในนวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สวนสัตว์สงขลาเป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าชนิดต่างๆเข้าแสดงให้ประชาชนสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้ชม เช่น สมเสร็จ กระจง อูฐ ลามา ยีราฟ หมี เสือ ลิง ชะนี กวาง ละมั่ง เก้ง นกสวยงาม เช่น นกแก้ว นกมาร์คอว์ นกคราสโซวารี นกฟลามิงโก และสัตว์อื่นๆอีกมากมาย

วัตถุประสงค์ แก้

มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของไทยคืนสู่ธรรมชาติ พื้นที่เป็นภูเขาเล็ก ๆ หลายลูก มีถนนลาดยางโดยรอบและแยกชนิดสัตว์ไว้เป็นหมวดหมู่ มีสัตว์มากมายหลายชนิด ทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้