สวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม

(เปลี่ยนทางจาก สวนสัตว์เทศบาลนครปฐม)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สวนสัตว์เทศบาลนครนครปฐม เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กที่เข้าชมฟรี ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครปฐม ตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬาจังหวัดนครปฐมอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ มีสัตว์ป่าสัตว์ปีก มี อย่าง เช่น เสือปลา ลิง จระเข้ กวางป่า กวาง หมี กวางดาว ไก่ นกเงือกกรามช้าง เป็นต้น