เปิดเมนูหลัก

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (อังกฤษ: Henry VI, Holy Roman Emperor) (พฤศจิกายน ค.ศ. 1165 - 28 กันยายน ค.ศ. 1197) เป็นจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สมัยราชวงศ์โฮเอ็นชเตาเฟิน ครองราชบัลลังก์ระหว่างปี ค.ศ. 1191 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1197 พระองค์เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิฟรีดริชที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และพระนางเบียทริซแห่งเบอร์กันดี

จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 6 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Kaiser Heinrich VI. im Codex Manesse.jpg

พระปรมาภิไธย จักรพรรดิไฮน์ริชที่ 6
พระอิสริยยศ จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชวงศ์ โฮเอ็นชเตาเฟิน
ครองราชย์ โรมันอันศักดิ์สิทธิ์:
ค.ศ. 1191 - ค.ศ. 1197
เยอรมนี:
ค.ศ. 1190 - ค.ศ. 1197
อิตาลี:
ค.ศ. 1191 - ค.ศ. 1197
ซิซิลี:
ค.ศ. 1194 - ค.ศ. 1197
รัชกาลก่อน จักรพรรดิฟรีดริชที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัชกาลถัดไป จักรพรรดิออทโทที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พฤศจิกายน ค.ศ. 1165
โรม ในประเทศอิตาลี
สวรรคต 28 กันยายน ค.ศ. 1197
โรม ในประเทศอิตาลี
พระราชบิดา จักรพรรดิฟรีดริชที่ 1
พระราชมารดา เบียทริซแห่งเบอร์กันดี
พระมเหสี สมเด็จพระราชินีคอนสแตนซ์แห่งซิซิลี

พระอิสริยยศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข