สมิงพระราม (มอญ: သ္ငီပရာံ, พม่า: သမိန်ဗရမ်း) ผู้บัญชาการช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 15 ต่อสู้ให้กับทั้งสองฝ่ายใน สงครามสี่สิบปี ระหว่าง อาณาจักรหงสาวดี และ อาณาจักรอังวะ เขาเป็นที่รู้จักอย่างดีในประวัติศาสตร์พม่าจากการขับไล่การรุกรานของจีน ใน ค.ศ. 1457–1458 (เหตุการณ์นี้รู้จักในชื่อ สมิงพระรามอาสา) ขณะรับใช้อดีตศัตรูของเขา อาณาจักรอังวะ

สมิงพระราม
เจ้าเมือง โด่นวุน?
ดำรงตำแหน่ง
ป. ค.ศ. 1423 – ป. คริสต์ทศวรรษ 1440
กษัตริย์ พญาธรรมราชา
พญารามที่ 1
ก่อนหน้า ?
ถัดไป ?
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ป. คริสต์ทศวรรษ 1380
อาณาจักรหงสาวดี
เสียชีวิต ?
อาณาจักรหงสาวดี
คู่สมรส ตะละมีซอ
ศาสนา พุทธเถรวาท
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ อาณาจักรหงสาวดี
อาณาจักรอังวะ
สังกัด กองทัพหงสาวดี
กองทัพอังวะ
ยศ นายพล
หน่วย ทหารบก
ทหารเรือ
การยุทธ์ สงครามสี่สิบปี
สงครามอังวะ-หงสาวดี (ค.ศ. 1430–1431)

สมิงพระรามพระราชบุตรเขยของ พระเจ้าราชาธิราช แปรพักตร์ไปอังวะหลังจากถูกจับในการรบปี ค.ศ. 1414 จากความสำเร็จของเขาในการต่อสู้กับจีน ทำให้เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง Lagaing โดย พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง แห่งอังวะ ใน ค.ศ. 1423 สองปีหลังการเสด็จสวรรคตของ พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง และ พระเจ้าราชาธิราช สมิงพระรามเดินทางกลับมายังบ้านเกิดของเขา เขาประสบความสำเร็จในการนำกองทัพหงสาวดีเข้ารบเพื่อต่อต้านอังวะเมื่อปี ค.ศ. 1430–1431